הקשבתי למילים שכתבתי לך
"אני אוהב אותך"
מתנגנות במקור
של צפור שיר,
והיא עושה להן כנפיים
בשמיים.
והעננים מבינים
את האותיות הקטנות
ומורידים מים,
ועיני שותות בצמא
את פריחת החצב הלבנה,
ואת חוזרת אלי בסתיו
בשמלה הלבנה
ואני חושב,
העולם קטן כל כך
אני אוהב אותך
שם וכאן
כל הזמן.