אלוהים ברא את הדגים
בדרגת עשייה נא
עם אמצעי הגנה,
שאם יאכלו בתאבון
בעודם בחיים
על ידי השחפים
תיתקע להם עצם בגרון.
ואת האדם הוא ברא בצלמו
לקץ הימים,
לכשימות הוא הבטיח
שיאכל על ידי תולעים
וישארו רק עצמות
לימות המשיח.