בנתון שמתפרסם לראשונה במסגרת תוכנית העבודה של משרד העבודה והרווחה לשנת 2019, מציין המשרד כי בשנת 2018 נהרגו 70 עובדים בתאונות עבודה לעומת 52 בשנת 2017 – עליה של למעלה מ-34%. ומה היעד אותו מציב המשרד לשנה הקרובה? לא פחות מ-53 הרוגים (מתוכם 33 בענף הבניין). יעד זה סומן בתוכנית העבודה כ'שאפתני'.

במשרד מציינים כי בכוונתם לקלוט בשנה הקרובה 60 עובדים לטובת פיקוח על בטיחות בעבודה, בהמשך להסכם הבטיחות שנחתם עם ההסתדרות הכללית ומשרד האוצר. עם זאת, מהנתונים עולה כי בשנת 2018 לא גוייסו מפקחים כלל, זאת על אף שבסוף 2017 העלה המשרד את שכר המפקחים במטרה לאייש כ-20 תקנים לא מאויישים שכבר היו ברשותו. תקנים אלו, האמורים להיות נוספים על הישגי הסכם הבטיחות – אינם מופיעים בתוכנית העבודה.

מפקח באתר בניה (צילום אילוסטרציה: Shutterstock).

המשרד מודה בתוכנית העבודה כי תוכנית הדגל שהופעלה מראשית 2018, הטלת עיצומים כספיים על קבלנים ומבצעי בניה מפירי בטיחות, הופעלה עד כה בלא הקמת מערך תומך של בעלי תפקידים אלא על בסיס הטלת תפקידים נוספים על עובדים קיימים. כבר בסוף 2017 התריע ב'דבר ראשון' בכיר לשעבר במינהל הבטיחות, כי התוכנית אינה ישימה בלא הגדלה משמעותית של כוח האדם במינהל. ואכן, נכון להיום אושרו ופורסמו באתר המינהל כמאה עיצומים בלבד בסכום כולל של כ-3.2 מיליון שקלים, זאת בעוד על פי פרסומי המשרד הוטלו למעלה מ-1,600 עיצומים בסכום כולל של 44 מיליון שקלים. תוכנית העבודה לשנת 2019 כוללת תקנון והקמת מערך תומך לטובת העניין.

עוד קובעת תוכנית העבודה כי בשנת 2019 יבוצעו 10 אלף ביקורי פיקוח באתרי הבניה ויוטלו 2,400 צווי בטיחות. בתחומים אלה התעלה המשרד ב-2018 על פני היעדים שהציב בתוכנית העבודה כשביצע 7,503 ביקורים (לעומת יעד של 7,200) והטיל 2,204 צווי בטיחות (לעומת יעד של 1,350).

"מזעזע להיווכח שבעת שתשומת הלב הציבורית התמקדה בהרוגים הרבים בענף הבניין בעקבות מאבקנו בנושא, חלה עלייה עצומה במספר תאונות העבודה הקטלניות בענפי התעסוקה האחרים" מסרה עו"ד הדס תגרי, מקימת הקבוצה למאבק בתאונות בניין. "בשנה החולפת הצבענו על ההתדרדרות הקשה בתפקודו של מנהל הבטיחות כפי שבאה לידי ביטוי בענף הבניין ומצער מאד להיווכח שהתדרדרות זאת הייתה חמורה אף יותר בתחומי התעסוקה האחרים, וקשה שלא להתרשם כי הדבר נעשה בשל הסטת משאבים לתחומי העבודה שזכו לעניין ציבורי רב יותר. עוד מאכזב ומכעיס להיווכח שהמשרד מציב לעצמו יעדים מינוריים ביותר של ירידה של 10% בלבד במספר ההרוגים בתאונות עבודה – וזאת על אף שהוא שהוקצו לו עשרות תקנים חדשים על מנת ליישם שיפורים דרמטיים בבטיחות וירידה משמעותית בהרבה במספרם של אלה הנהרגים במקום עבודתם".

הנושאים שקודמו ולא שלא יקודמו

במשרד העבודה והרווחה קידמו בשנה החולפת את תקנות הפיגומים החדשות, אשר עברו בסמוך להתפזרות הכנסת, וכן את התקנה האוסרת על בני נוער לעבוד ולהכנס לאתרי בניה – סוגיה שקודמה על ידי פעילים חברתיים ובראשם עו"ד הדס תגרי והקבוצה למאבק בתאונות בניין. גם הצעת החוק למינוי עוזרי בטיחות באתרי בניה גדולים והצעת החוק להעסקת מנופאים בהעסקה ישירה או באמצעות חברות ייעודיות בלבד עברו לקראת סיום המושב, לאחר שהמשרד התחייב לקדם אותן במסגרת ההבנות מול ההסתדרות.

המשרד התחייב מול ההסתדרות גם לגבש ולאכוף החלת השתלמות בטיחות בסיסית חובה לכלל העובדים באתרי הבניין, להקים צוות שייבחן את האפשרות להטיל חובה על התקנת רשתות בטיחות באתרי בניה ולהקים עד יוני 2019 קו חם טלפוני ואינטרנטי לדיווח על ליקויי בטיחות באתרי בניה – נושאים שאינם מופיעים בתוכנית העבודה.

ממשרד העבודה נמסר לדבר ראשון כי "מדובר במספר הכללי של אירועים בכלל ענפי המשק הנוגעים לסמכויות משרד העבודה והרווחה שהסתיימו במוות וכן אירועי דריסה של עובדים במקום העבודה וכן אזרחים שנהרגו מחפצים שנפלו מאתרי בנייה, בשנים הקודמות לא דווחו אירועים מהסוג הזה" ציינו במשרד העבודה והרווחה בהתייחס לנתונים. עוד ציינו כי "הנתונים בשלב זה אינם שלמים, היות וטרם הושלמו כל שלבי הדיווח והטיפול בעניינם. אלה יפורסמו במסגרת הדו"ח השנתי.

"בנוסף לנתונים שפורסמו בדו"ח החציון הראשון של 2018, בו נהרגו 29 עובדים בתאונות עבודה, במשרד העבודה והרווחה השיבו לדבר ראשון כי בחציון השני של השנה נהרגו 38 עובדים נוספים ושני אזרחים. "פירוט ותיאור האירועים יפורסמו במסגרת הדו"ח השנתי" הבהירו. בענף הבנייה נהרגו על פי נתוני המינהל 32 עובדים ב-2018, כולל אירועי דריסה במקום העבודה.

"הממוצע ה-5 שנתי לשנים 2017-2013 כולל בתוכו עובדים בלבד. היעד שהוצב מגלם ירידה ביחס לממוצע החמש שנתי (2014-2018). מדובר כאמור על יעד ירידה של 10% ביחס לנתון זה".

עוד הוסיפו כי במים אלה פתח המשרד בקמפיין נרחב לגיוס מפקחים בשירות המינהל, ועד כה נרשמה לדבריהם היענות גבוהה. "כוח האדם החדש שיגוייס יעבה את שורות הפיקוח במנהל הבטיחות ויגדיל משמעותית את כוח האכיפה שלרשותו".