היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט השיב היום (רביעי) בשלילה לפניית באי כוחו של ראש הממשלה נתניהו, שביקשו לבצע השלמות חקירה בתיקים בהם הוא נחקר לפני קבלת החלטה בהם. בתשובה שנשלחה לסנגורים נמסר כי כאשר היה בכך צורך החליט  היועמ"ש על דעת עצמו לבצע השלמות חקירה שהיו נחוצות בתיק, וכי בשלב בו התיקים נמצאים לא נדרשות פעולות חקירה נוספות. עוד הובהר לסנגורים כי המידע המצוי בידיהם חלקי ביותר, ואף צוין כי כמה מן הגורמים המוזכרים במכתבם, לגביהם ביקשו כי תיגבה עדותם, כבר מסרו עדות במהלך החקירה.

פרקליטי ראש הממשלה ביקשו את השלמות החקירה בתיקי נתניהו לפני כשבועיים. בפנייה זו, טענו הפרקליטים כי השילוב בין חומרי החקירה הרבים בתיק, ביחד עם "לחץ זמן" אותו הם ייחסו לעבודת צוותי היועמ"ש על התיקים, עלול להוביל להחמצת ראיות מזכות לטובתו של נתניהו. פרקליטי נתניהו צירפו לפנייתם רשימת פעולות חקירה אותה הם ביקשו מהיועמ"ש לבצע בתיקים.

במענה שנשלח היום ציין היועמ"ש כי מאז שהגיעו תיקי נתניהו לבחינת הפרקליטות, בוצעו בהן כבר השלמות חקירה בהן נראה כי יש צורך. זאת, לצורך בירור סוגיות שונות שהתעוררו במהלך החקירה, או לשם בירור טענות שעלו מפי עדים או חשודים. היועמ"ש כתב כי "בירור זה נועד לגילוי האמת, לרבות לצורך איתורן של ראיות 'מזכות', בין בעקבות טענות הגנה שהועלו על ידי החשודים בחקירתם ובין לנוכח ממצאים שונים שעלו בחקירות עצמן. החקירות נוהלו מתוך מטרה לאסוף את כלל הראיות הרלוונטיות".

בנוסף ציין היועמ"ש כי באופן טבעי, המידע המצוי בידי הפרקליטים בשלב זה אינו מידע מלא. "מטבע הדברים, בשלב הנוכחי, טרם נחשפתם לחומרי החקירה שבידי רשויות אכיפת החוק, ולפיכך המידע המצוי בידיכם הינו חלקי ביותר, בלשון המעטה, ובוודאי שאין בידיכם מידע רשמי ומוסמך לגבי הסוגיות שנבדקו במסגרת החקירות או לגבי הגורמים שנחקרו לצורך בירור הטענות", נכתב במענה. עוד נכתב כי "די בכך שנציין כי כמה מן העדים המוזכרים במכתבכם, שלגביהם ביקשתם כי תגבה עדותם, דווקא מסרו עדות בחקירה. הכל נעשה על פי הדרוש לשם גילוי האמת".

בסיום מכתבו, התייחס היועמ"ש לשלב הבא ביחס לתיקים, וכתב כי "ככל שלאחר סיום בחינת חומר הראיות יחליט היועץ המשפטי לממשלה כי הוא שוקל להעמיד את מרשכם לדין פלילי, הרי שמרשכם יוזמן לשימוע כמקובל, וזאת לפני קבלת החלטה סופית. בתוך כך, לצורך השימוע, ככל שאכן יוחלט על קיומו, תועמד לרשות מרשכם הזכות לעיין בליבת חומר החקירה. בשלב זה, ולאחר שתשלימו את ליבת לימוד חומר החקירה, תוכלו לטעון טענותיכם".

בשלב זה חומר הראיות בתיקים נבחן אצל היועץ המשפטי לממשלה. במענה קודם אותו סיפק היועמ"ש לפרקליטי ראש הממשלה אותת כי הכרעה בתיקים צפויה להתקבל בשבועות הקרובים.

זו אינה הפעם הראשונה בה פרקליטי ראש הממשלה מפנים ליועמ"ש דרישות שונות באשר לאופן הטיפול בתיקי נתניהו. בשבועות האחרונים הגישו פרקליטי ראש הממשלה ליועמ"ש בקשה אחר בקשה, הנוגעות לאופן בו היועמ"ש צריך לטפל בתיקים אלו. כך למשל, שיגרו הפרקליטים מכתב למנדלבליט, בו ביקשו ממנו לדחות את פרסום ההכרעה על תיקי נתניהו עד אחרי הבחירות, וביקשו להיפגש עמו על מנת לדון בנושא. מנדלבליט הסכים להיפגש עם פרקליטי ראש הממשלה, ובסיום המפגש הודיע כי לא מצא מניעה מפרסום ההכרעה בתיקים טרם הבחירות, ככל שיקבל כזאת.