במהלך חודש פברואר יצאו מפקחי הבטיחות של משרד העבודה למבצעי אכיפה יזומים בארבע ערים ברחבי הארץ: קריית מלאכי, רחובות, רמת גן ועפולה. בעיריית רחובות שולבו לראשונה גם גורמי אכיפה עירוניים.

"אנו ממשיכים במדיניות אכיפה בלתי מתפשרת נגד רשלנות בטיחותית", מסר שר העבודה והרווחה חיים כץ. "שיתוף הפעולה של הקבלנים הוא הכרחי למאמצינו לבלימת הקטל באתרי הבנייה, אני שב וקורא להם להקפיד על התקנות ולשמור על שלום העובדים".

מבצע בטיחות ארצי של משרד העבודה והרווחה באתרי בנייה בקרית גת 25 בפברואר (ללא קרדיט)

במסגרת המבצע הנרחב, פעלו מפקחי בטיחות של משרד העבודה והרווחה יחד עם גורמים נוספים, והוציאו צווי בטיחות לאתרים בהם נמצא ליקויי בטיחות מהותיים. צו בטיחות משמעותו סגירת אתר באופן מיידי, ללא הגבלת זמן. פתיחת אתר הבנייה לעבודה מחדש נעשית רק לאחר תיקון הליקויים.

7 צווים להפסקת עבודה בעפולה

בעיר רחובות, נעשה לראשונה שיתוף פעולה עם הראשות המקומית, במסגרתו נרתמו לפעילות גורמי האכיפה העירוניים ובראשם יחידת השיטור העירוני, לאיתור ליקויי בטיחות ב-25 אתרי בנייה. בפעילות נטלו חלק 9 צוותי אכיפה משולבים ובמהלכה הוטלו 3 צווים המורים על סגירת אתרי בנייה, לצד צווי בטיחות נוספים הנוגעים לליקויי בטיחות נקודתיים שנמצאו באתרים נוספים. במסגרת פעילות האכיפה אף הורדו מפעילי עגורני צריח אל הקרקע לשם בדיקת תעודותיהם, ונתפס מפעיל עגורן צריח אשר תעודת ההסמכה שבידיו הייתה מזויפת. אנשי השיטור העירוני אשר התלוו לפעילות עיכבו את מפעיל העגורן באתר, ולאחר מכן הוא נלקח לחקירה בתחנת המשטרה בעיר.

בקריית גת, התקיימה פעילות בשיתוף משטרת ישראל, ובמהלכה נסגרו שני אתרי בנייה גדולים בעיר. ברמת גן, פעלו שמונה צוותי פיקוח של המינהל, אשר בדקו 15 אתרי בנייה והוציאו 6 צווי בטיחות. בעפולה נבדקו עשרה מתחמי בנייה גדולים, והוטלו 7 צווי הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות חמורים על אתרי בניה גדולים בעיר .

יש לציין, כי על פי נוהל חדש שפרסם החשב הכללי באוצר, קבלנים שעל אתריהם הוטלו שני צווי סגירה – בגין ליקויים חמורים או בגין תאונות קשות וקטלניות, יוסרו ממאגר הקבלנים הממשלתי למשך שנה, במהלכה לא יוכלו להתמודד במכרזים ממשלתיים. אלא, שנוהל זה נכנס לתוקף רק החל מה-15 בפברואר, ואינו חל על צווי סגירה שניתנו קודם לכן, בעוד כלל מבצעי האכיפה המדוברים התקיימו במחצית הראשונה של החודש.

מבצע בטיחות ארצי של משרד העבודה והרווחה באתרי בנייה בקרית גת 25 בפברואר (ללא קרדיט)

עם זאת, נראה שבמשרד העבודה החלו מפנים משאבים רבים יותר למדיניות של סגירת אתרי בניה, זאת לאחר שבמהלך 2018 התמקד המשרד בעיקר במדיניות הטלת העיצומים שלא הוכיחה עצמה. בנובמבר 2018 פורסם נוהל אכיפה לסגירת אתרי בניה, ומאז מציינים במשרד כי חלה עליה של כ-10% במספר צווי הסגירה המוטלים על אתרים לעומת התקופה אשתקד.

במשרד העבודה והרווחה מציינים כי פעילות זו מצטרפת למאמצי אכיפה נוספים שהמשרד מוביל בתחום: העברת מידע לרשם הקבלנים במשרד השיכון אודות קבלנים בעל מדדי בטיחות נמוכים ופעילות חקירתית משותפת עם אנשי המשרד המצוותים ליחידת 'פלס' בלהב 433 שבמסגרתה בוצעו מעצרים של מעסיקי חברות כח אדם בתחום הבנייה ועוד.

ד"ר הדס תגרי, מנהלת הקבוצה למאבק בתאונות בניין, מסרה כי "אנו מברכים על ביצוע פעילות אכיפתית כנגד הפרות בטיחות באתרי בנייה, אולם למרבה הצער ניסיון העבר מלמד כי בהוצאת צווי בטיחות, אשר בדרך כלל מוסרים בתוך ימים ספורים מיום שהוצאו, אין כל הרתעה כלפי חברות קבלניות המזלזלות בבטיחות עובדיהן. זאת אנו למדים מכך שצווי בטיחות מוצאים שוב ושוב באתריהן של אותן חברות קבלניות. כך, למשל, לשתיים מהחברות הקבלניות שאתריהן נסגרו במבצע הנוכחי רקורד בטיחותי – 'שמואל שרון ושות' חברה לבניין בע"מ' (בעפולה, נ.כ.) ו-'מחאמיד תופיק חברה לבנין ופיתוח בע"מ' (בקרית גת, נ.כ), שבאתרי כל אחת מהן נהרגו עובדים בשנים האחרונות – הוצאו בשנתיים האחרונות מספר רב של צווי בטיחות בגין עבירות בטיחות חמורות, ואולם לא היה בכך להרתיען מביצוע עבירות שוב ושוב".

עוד הוסיפה כי "'הקבוצה למאבק בתאונות בניין' חוזרת וקוראת למשרד העבודה לקדם חקיקה שתסמיך את מפקחי הבטיחות לסגור אתרי בנייה בהם מבוצעות הפרות בטיחות חמורות או חוזרות לפרק זמן של חודש ימים, במהלכו ייקראו מנהלי החברות לשימוע אצל מפקח העבודה הראשי לבחינת התנהלותן הבטיחותית, וכן לציין ברשימת צווי הבטיחות המתפרסמים באופן ברור אימתי נסגר האתר לפעילות באופן מוחלט. כמו כן, אנו חוזרים על קריאתנו לרשם הקבלנים במשרד השיכון לנקוט באמצעים משמעתיים כנגד חברות עברייניות בטיחות לרבות שלילת רישיון הקבלנות שלהן. רק כאשר יועבר לחברות הקבלניות מסר ברור שחברה המתרשלת בשמירה על הבטיחות לא תוכל להמשיך ולפעול, נתחיל לראות שינוי של ממש ברמת הבטיחות באתרים".