הצמיחה בשנת 2018 עמדה על 3.3%. כך עולה מעדכון אומדני הצמיחה והחשבונות הלאומיים שמפרסמת היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד עולה מהנתונים כי ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-3.9%, ההוצאה הציבורית רשמה עלייה של 3.7% והתוצר של המגזר העסקי רשם עליה של 3.4%. לעומת זאת ההשקעה בבנייה למגורים רשמה ירידה חדה של 8.2%.

הנתונים המעודכנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משפרים את האומדנים הקודמים לשנת 2018, בהם נרשמה צמיחה הנמוכה מ-3%. המגזר שתרם את הצמיחה המשמעותית ביותר הוא משקי הבית, שממשיכים למשוך את נתוני התוצר כלפי מעלה, אם כי באופן מתון לעומת זה שנרשם ב-2016, אז הגידול בצריכה הפרטית עמד על 6.4%.

באשר להוצאות המגזר הממשלתי הכולל את משרדי הממשלה, הביטוח הלאומי, הרשויות המקומיות והמוסדות הלאומיים, מגזר זה צמח בשנה האחרונה בכ-3.7% כאשר ההוצאה לצריכה הציבורית מסתכמת בכ-302 מיליארד שקלים שהם 22.8% מהתוצר. עוד עולה מהנתונים כי הגרעון של המגזר הממשלתי הסתכם ב-31.7 מיליארד שקלים שהם 2.4% מהתמ"ג. נתון הגבוה משנים קודמות (0.5% מהתמ"ג ב-2017) המוסבר בכך שבעוד שבצד ההכנסות של המגזר הממשלתי נרשמה יציבות בשנת 2018, בצד ההוצאות השוטפות נרשמה עליה של 5.3%.

את המגזר העסקי שצמח ב-3.4% הובילו ענפי החשמל המים והביוב שערכם המוסף עלה ב-7.5% וענף התקשורת והמידע שעלה ב-5.5%. בענף החקלאות נרשמה ירידה בערך המוסף של כ-1.9%.

מלבד לנתוני הצמיחה של מגזרי וענפי המשק השונים מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גם את מדד מחירי הסחורות והשירותים במשק שרשם עליה של 1.7% לעומת ירידה של 0.5% ו-0.3% בשנים 2017 ו-2016 בהתאמה. העלייה במדד מחירי הסחורות משקפת עליה של 4.1% במחירי היבוא בעת שמחירי התוצר המקומי עלו ב-1.1% בלבד.

בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD שרשמו צמיחה של 2.4% הצמיחה בישראל (3.3%) עדיין גבוהה יותר . עם זאת הצמיחה לנפש בישראל עומדת על 1.3% נמוך משמעותית מהצמיחה לנפש במדינות ה-OECD שעומד על 1.9% זאת בשל קצב הגידול המהיר יחסית של האוכלוסייה בישראל. התמ"ג לנפש במונחי כוח קניה (PPP) בישראל עומד על 89% מהממוצע במדינות ה-OECD כשרמת המחירים בישראל עדיין גבוהה מאוד ביחס לשאר מדינות הארגון ועומדת על 116%.

דו"ח נוסף אותו מפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא מאזן התשלומים המסכם את תנועות ההון לישראל וממנה. בשנת 2018 צברה ישראל עודף של 11 מיליארד דולר במאזן השוטף מתוכם 2.7 מיליארד הם עודף במאזן הסחורות והשירותים. היבוא בשנת 2018 הסתכם ב 107.8 מיליארד דולר (גידול של 10.6% לעומת 2017) ואילו הייצוא הסתכם ב 110.6 מיליארד דולר (גידול של 7% בהשוואה ל 2017).

במהלך 2018 נרשם גידול של 19.5 מיליארד דולר בהשקעות של תושבי ישראל בחו"ל ובאותה עת נרשם גידול שיא של 20.5 מיליארד דולר של תושבי חוץ בישראל. סך כל יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו במהלך 2018 בכ 5.3 מיליארד דולר לאחר שב 2017 נרשמה עליה של 8.1 מיליארד דולר. סה"כ יתרות מטבע החוץ של ישראל עומדות נכון לסוף 2018 על 115.3 מיליארד דולר.