שמש
מלטפת בחום
את כולם
ובו בזמן
עוברת לדום
ומסנוורת אותם.

אלוהים
נותן חיים
ומשאיר אותי כאן
על תקן אורח,
ואחרי זמן קצר
לוקח.
אני
אני יודע
שיש שני צדדים
למטבע.
אחת שלך
והשניה שלי

והאהבה זורמת

בינך לביני

כחוט השני.