בשנת 2015 הגיעו לישראל 27,908 עולים, 16% יותר מבשנת 2014 – כך עולה מדוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם אתמול (רביעי). רוב העולים עלו מארצות ברית המועצות לשעבר, בעיקר מאוקראינה (27%) ורוסיה (24%). השאר עלו מצרפת (24%), ארה"ב (9%), דרום אמריקה (6%) והשאר מאוסטרליה ומרכז אסיה (9%) ואתיופיה (1%).

גלי העלייה הגדלים משקפים את המשך התדרדרות מצבן הכלכלי והביטחוני של רוסיה ואוקראינה בעקבות המשבר במזרח אוקראינה והסיפוח הרוסי של חצי האי קרים שהוביל אחריו למלחמה המטילה הרס באוקראינה ולאמברגו שהוטל על רוסיה על ידי מדינות אירופה וארה"ב.

נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גרפיקה: דבר ראשון

נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גרפיקה: דבר ראשון

בשנת 2015 חלה עלייה גדולה יחסית של 20% בהשוואה לשנת 2014 במספר העולים מאוקראינה ועלייה של 44% במספר העולים מרוסיה. לעומת זאת לא נרשמה עלייה משמעותית ביחס העולים מצרפת (1%), וזאת למרות ריבוי התקריות האנטישמיות במדינה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

נתונים אלו מבטאים המשך למגמת הגידול בהיקף העלייה בשנים האחרונות ממספר נמוך באופן יחסי של כ-13,700 עולים בשנת 2008 ועד לכ-27,900 עולים בשנת 2015.

עוד ניתן ללמוד מנתוני הלמ"ס כי רוב העולים החדשים משתקעים בעיקר בערים הגדולות. תל אביב-יפו קלטה 12% מסך העולים בשנת 2015, ירושלים -11%, נתניה – 11%, חיפה – 8% ואשדוד – 6%.

נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גרפיקה: דבר ראשון

נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גרפיקה: דבר ראשון

מפת פריסת העולים לפי מחוז השתקעות ראשונה בשנת 2015 דומה לזו של שנת 2014. במחוז המרכז נקלט מספר העולים הגבוה ביותר בשנת 2015. מרבית העולים שהשתקעו באיזור זה עלו מצרפת, מאוקראינה ומרוסיה. אחריו היו מחוז תל אביב (שבו נקלטו בעיקר עולים מרוסיה ומצרפת), מחוז הדרום (בעיקר מאוקראינה), מחוז ירושלים (בעיקר מצרפת ומארה"ב), מחוז חיפה (בעיקר מאוקראינה ומרוסיה), מחוז הצפון (בעיקר מאוקראינה), ואזור יהודה והשומרון (בעיקר מארה"ב ומצרפת).

העלייה בשנת 2015, כמו בשנים שקדמו לה, הייתה מאופיינת באחוז גבוה יחסית של בעלי מקצועות אקדמיים ומקצועיים טרם העלייה לישראל, בהשוואה למועסקים יהודים בקרב האוכלוסייה בישראל בשנת 2014. 67% מהעולים הינם בעלי מקצוע אקדמי; 11% בעלי מקצועות הנדסאים, טכנאים וסוכנים ו-6% הם עובדי מכירות ושירותים.

בהמשך לשנת 2014, שנת 2015 התאפיינה ברוב של נשים (52%) – 927 גברים ל-1,000 נשים.

מאז קום המדינה עלו לישראל כ-3.2 מליון עולים, כ-42% מתוכם מאז שנת 1990.