תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994. שירותי הבריאות מקנים לתושב את הזכות להירשם כחבר בקופת חולים לפי בחירתו ולקבל באמצעות קופת החולים את מלוא השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות.

אזרח ישראלי שעזב את ישראל והפסיק להיות תושב ישראל, ולאחר מספר שנים חזר להתגורר בה, מתבקש להסדיר את תושבותו בביטוח הלאומי וזו על מנת שיהיה זכאי מחדש לשירותי בריאות.

עולים חדשים מצרפת. 10 ביולי 2017 (צילום: נתי שוחט/ פלאש 90)

אולם סעיף 58(ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע מצבים בהם נשללת הזכאות לביטוח בריאות. שלילה זו הינה זמנית ונעשית בשל החשש, כי קיומה של מערכת הבריאות יעודד את מי שזכאים להיות תושבים ישראליים להגיע לארץ ולו רק עבור טיפול במערכת הבריאות. על כן, קובע סעיף 58(ב) לחוק, תקופת אכשרה של חודש כנגד כל שנת היעדרות (עד חצי שנה).

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

כיצד מסדירים את התושבות ותקופת האכשרה לצורך קבלת ביטוח רפואי?
מי שבכוונתו לחזור ולחיות בישראל באופן קבוע יכול להסדיר את התושבות 30 ימים לפני ההגעה לישראל באמצעות טופס הצהרה להכרה כתושב חוזר, אשר ניתן למלא באתר הביטוח הלאומי.

אם שהית בחו"ל 5 שנים ומעלה, או אם אתה זכאי לתעודת קטין חוזר או תעודת אזרח עולה, תוכל להגיש בקשה לתושבות במשרד העלייה והקליטה.

לחילופין, תוכל להסדיר את התשובות לאחר ההגעה לישראל על ידי מילוי שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל ולהגישו למוסד ביטוח הלאומי. לשאלון עליך לצרף מסמכים המוכיחים את סיום מרכז החיים שלך בחוץ לארץ (לדוגמה מכירת נכסים, סיום עבודה) ומסמכים המוכיחים שמרכז החיים שלך עבר לישראל. את השאלון ניתן להגיש לסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריך או להגיש באמצעות אתר הביטוח הלאומי.

האם מרגע הסדרת התושבות אני זכאי לשירותי בריאות?
כאמור לעיל, תושב ישראל ששהה בחו"ל במשך 18 חודשים רצופים או יותר ולא שילם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי עבור תקופה של 12 חודשים לפחות, או שחדל להיות תושב ישראל, אינו זכאי לקבל שירותי בריאות עד 6 חודשים לאחר חזרתו לארץ.

כאמור, ביטוח בריאות הינו חיוני ביותר. ללא ביטוח זה, במידה ותזדקק לטיפול בבית חולים, תיאלץ לשלם עשרות ואף מאות אלפי שקלים בעבור הטיפולים השונים ובמקרים חמורים אף שיהוי בקבלת הטיפול הרפואי בניגוד להמלצת הרופאים.

אולם למרות האמור בהתאם לדין הקיים, כיום לא ניתן לחייב את הביטוח הלאומי ואת קופת החולים לממן את טיפולים רפואיים ואף אשפוז עבור תושב חוזר.

עבור כל שנה של היעדרות מהארץ, תחושב תקופת המתנה של חודש אחד, כאשר תקופת ההמתנה המירבית היא 6 חודשים. שנת היעדרות היא תקופה של 12 חודשים שבמהלכם התושב שהה מחוץ לגבולות ישראל לפחות 183 ימים, גם אם אינם רצופים. חודש המתנה הוא תקופה של 25 ימי שהייה רצופים שאותו אדם שוהה בישראל.

קטינים, חיילים משוחררים ,עולים חדשים ותושבים ששילמו את דמי הביטוח פטורים מתקופת ההמתנה.

האם קיימת דרך לבטל את תקופת ההמתנה?
ניתן לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום בסך 11,910 שקלים. את התשלום ניתן לפרוס עד לשישה תשלומים שווים. לאחר השלמת התשלום המלא ניתן יהיה לקבל את כל השירותים הרפואיים.

חשוב לציין כי קיימת אפשרות לשלם גם בעת השהות בחו"ל, לפני ההגעה לארץ, כך שעם ההגעה לארץ תוכל לקבל שירותים רפואיים.

יצוין, לטענת עמותת "ידיד" הסכום הגבוה המאפשר פדיון של תקופת ההמתנה יוצר אפליה חמורה בין בעלי ממון לחסרי ממון. "פיתרון" זה מותיר את חסרי הממון ללא אפשרות, מה שמאלץ אותם להמתין ללא שירותי בריאות או להיקלע לחובות קשים מנשוא.

מהי הוועדה למתן החזרים כספיים בגין שירותי בריאות?
קיימת ועדה בין משרדית המורכבת מנציג של משרד הבריאות, נציג של המוסד לביטוח לאומי ונציג של משרד האוצר. בסמכותה הועדה לאשר החזר כספי בגין שירותים רפואיים שנתנו לתושב חוזר.

הועדה מטפלת במקרים בהם הוכר תושב באופן רטרואקטיבי על ידי המוסד לביטוח לאומי כתושב מדינת ישראל.

החלטות הוועדה מועברות למוסד לביטוח לאומי אשר אחראי על ביצוע ההחלטה ומתן ההחזר כספי.

לבקשה לוועדה יש לצרף קבלות על תשלומים עבור השירות הרפואי שניתן, סיכומי מחלה ואישור על הכרה בתשובות. את הבקשה יש להגיש לנציב הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,  במשרד הבריאות בצירוף טופס מקוון. ניתן לפנות לוועדה גם באמצעות דוא"ל או פקס המפורסמים באתר משרד הבריאות.

האם קיימות אפשרויות נוספות עבור ביטוח בריאות?
חלק מקופות החולים וחברות הביטוח הפרטיות מציעות ביטוח רפואי פרטי בתקופת ההמתנה הכולל שירותים רפואיים בסיסיים ואף ניתוחים. הביטוח כרוך בתשלום.

**

זהבית קורבר משמשת עו"ד במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד".

לסיוע בנושא ביטוחי בריאות וכל נושא אחר הנוגע לזכויות חברתיות וכלכליות אפשר לפנות לעמותת "ידיד" באמצעות הקו החם שמספרו 1-700-500-313