אפילו השיר
שאני כותב לך
יודע
אף שהוא חרש אילם
ואינו שומע,
שאני אוהב אותך
עד כאב.
וכשדמעות הדיו
מרטיבות את הנייר,
אני חש את
פעימות הלב שלך
משתתפות בצער
מבלי לאמר מילה.