דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום חמישי י"ב בתמוז תשפ"ד 18.07.24
24.1°תל אביב
  • 23.4°ירושלים
  • 24.1°תל אביב
  • 24.9°חיפה
  • 24.8°אשדוד
  • 23.6°באר שבע
  • 32.7°אילת
  • 28.4°טבריה
  • 24.4°צפת
  • 22.2°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
עובדות סוציאליות

מאבק העובדים הסוציאליים / דו"ח השכר בשירות הציבורי לשנת 2017 חושף את שכר העו"סים

היכן עו"סים מרוויחים יותר - ברשויות המקומיות או בביטוח הלאומי? מדוע קיים פער מגדרי גם במקצוע בו 90% מהעובדים הן בכלל נשים? ואיך מתמודדים עם חלקיות המשרה? | תלושי השכר נחשפים

מחאת העובדים הסוציאליים באזור עזריאלי 13 לדצמבר 2018 (צילום: איגוד העו"סים)
מחאת העובדים הסוציאליים באזור עזריאלי 13 לדצמבר 2018 (צילום: איגוד העו"סים)
טל כרמון
טל כרמון
כתבת רווחה
צרו קשר עם המערכת:

דו"ח השכר של הגופים הציבוריים לשנת 2017 התפרסם היום (שני). בדו"ח יש פרק שעוסק בשכר העובדים הסוציאליים במגזר הציבורי ולפיו בשנת 2017 הועסקו בו כ-12,000 עובדים סוציאליים, כ-66% ברשויות המקומיות. בכל רשות מקומית קיימת מחלקה לשירותים חברתיים שמספקת שירותי רווחה לתושבי האזור. בין שירותים אלו נמנים ליווי משפחות במצוקה כלכלית, טיפול בנוער בסיכון, טיפול במקרי אלימות במשפחה ועוד.

איגוד העובדים הסוציאליים הגיב לנתונים שהציג משרד האוצר: ״ספינים על שכר ופייק משכורות – לא על הגב שלנו. המשכורות האמיתיות שהעו״סים מרוויחים נמוכות בחצי מהמשכורות המפורסמות״.

מלבד הרשויות המקומיות, המעסיק הגדול ביותר של העובדים הסוציאליים הוא שירות המדינה, בו מועסקים העובדים הסוציאליים בבתי החולים הממשלתיים ובמרכזים של משרד הרווחה. אחוז המשרה הממוצע של עובדים סוציאליים עמד בשנת 2017 על כ-74% כשאחוז המשרה הממוצע הגבוה ביותר הינו של עובדים סוציאליים בשירות המדינה (86%) ואחוז המשרה הממוצע הנמוך ביותר הינו של עובדים סוציאליים בתאגידי הבריאות (46%).

צילום תלוש שכר של עו"ס
צילום תלוש שכר של עו"ס

יצוין כי עובדים סוציאליים מועסקים לעיתים קרובות במספר מקומות עבודה במקביל, כך שבמצטבר חלקיות משרתם הינה 100% או קרוב לכך. כך, לדוגמא, ישנם עובדים סוציאליים המועסקים בשתי מחלקות שונות בבתי החולים, ועובדים סוציאליים אשר מועסקים בשני תפקידים שונים תחת אותה רשות מקומית. בשנה האחרונה איגוד העו"ס בהסתדרות הוביל מחאה של העובדות הסוציאליות על תנאי השכר, המוגנות והעומס הגדול של עבודתן. המחאה התקיימה בעקבות שורת מקרי אלימות חמורים נגד עו"סיות. העומס הקיצוני נגדו מחו נרשם בעיקר ברשויות המקומיות והגיע שם למצבים בהם עובדת סוציאלית אחת מטפלת ב-200-300 אנשים.

ב-2017 השכר הממוצע ברוטו של עובד סוציאלי בביטוח הלאומי עמד על כ-22,522 שקלים לחודש למשרה מלאה, ועל כ-19,400 שקלים לשכר ממוצע לחודש לעובד. הגורם המשמעותי ביותר לפער בין שכר העובדים הסוציאליים בביטוח הלאומי ושכר העובדים הסוציאליים בשאר הגופים הציבוריים, על-פי הדו"ח, הוא השיעור הגבוה מאוד של עובדים סוציאליים שמועסקים ברמות גבוהות בביטוח הלאומי (כ-34% הועסקו בשנת 2017 ברמות ג-א2) ובשל זכאותם של העובדים בביטוח הלאומי לפרמיות ולתוספות מפעליות אחרות הייחודיות לעובדי המוסד.

השכר הממוצע ברוטו של העובדים הסוציאליים בכלל הגופים הציבוריים ובשירות המדינה עמד על כ-13,603 שקלים למשרה מלאה ועל כ-10,032 שקלים לעובד. ברשויות המקומיות, קבוצת הגופים בה מועסקים רוב העובדים הסוציאליים, עמד השכר הממוצע ברוטו על כ-13,047 שקלים למשרה מלאה ועל כ-9,504 שקלים לעובד. הגורם לפער זה הינו חלקיות המשרה בה מועסקים מרבית העובדים הסוציאליים בקבוצה זו.

צילום תלוש שכר של עו"ס
צילום תלוש שכר של עו"ס

עבודה סוציאלית היא מקצוע בעל ייצוג נשי מובהק. בשנת 2017 שיעור הנשים עמד על כ-90%. עם זאת, כמו ברוב הדירוגים במגזר הציבורי, גם בדירוג זה ישנם פערי שכר מגדריים לטובת הגברים. ברשויות המקומיות עמד פער השכר בשנת 2017 על כ-5%, בשירות המדינה על כ-8%, בקופות החולים על כ-4% ובביטוח לאומי על 1%.

על-פי הדו"ח, פערי השכר בין נשים וגברים בקרב העובדים הסוציאליים משקפים במידה רבה את השוני באופי התפקידים אותם מבצעים גברים לעומת אופי התפקידים אותם מבצעות נשים. בעוד שבקרב העובדים הסוציאליים שמוגדרים כ"בעלי תפקידים" שכר עובד סוציאלי גבוה משכרה של עובדת סוציאלית בכ-1,000 שקלים בממוצע, הרי שבקרב העובדים בדירוג-דרגה שאינם בעלי תפקידים המצב שונה.

מהנתונים עולה כי השכר הממוצע בחלוקה מגדרית בקרב העובדים בדירוג-דרגה בלבד (ללא העובדים הסוציאליים המוגדרים "בעלי תפקידים" ו"בעלי שכר גבוה"), ניתן לראות ששכר העובדות הסוציאליות שאינן מחזיקות בתפקידים ניהוליים גבוה במעט משכר העובדים הסוציאליים שלא מחזיקים בתפקידים ניהוליים.

צילום תלוש שכר של עו"ס
צילום תלוש שכר של עו"ס

על-פי מדגם של 172 רשויות מקומיות שנערך ב-2017, כ-62% מהעובדים הסוציאליים הועסקו במשרה חלקית. לשם השוואה, בשירות המדינה אחוז העובדים הסוציאליים המועסקים במשרה חלקית עמד על כ-30% בלבד. ההבדל נובע מהשונות באופי התפקידים אשר מבצעים העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות לעומת עובדים סוציאליים בשירות המדינה. אחוז המשרה הממוצע של המועסקים בחלקיות משרה ברשויות המקומיות שנדגמו עמד על כ-68%.

ישנו מתאם חיובי בין חלקיות המשרה ובין רמות השכר. עובדים סוציאליים שמועסקים ברמות שכר גבוהות יותר, מועסקים בחלקיות משרה גדולה יותר, כאשר א1 היא הרמה הגבוהה ביותר ו-יא' היא הרמה הנמוכה ביותר. כך למשל התפקידים ברמות ג'-א' אלו תפקידים ניהוליים, והתפקידים ברמות יא'-ט' הם תפקידים התחלתיים שלא מצריכים ניסיון.

רכיב ההשלמה לשכר המינימום מהווה כ-9% משכר הברוטו של העובדים שמקבלים אותו. על-פי מדגם הרשויות, בדצמבר 2017 קיבלו 17% מהעובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות רכיב השלמה לשכר מינימום, על אף ששכרם הממוצע למשרה מלאה עמד על כ-10,600 שקלים (ברוטו), פי שניים משכר המינימום על-פי חוק. מספר מקבלי ההשלמה ברמות התחיליות עומד על כמעט 100%, כאשר הירידה הדרסטית באחוז מקבלי ההשלמה מתרחשת במעבר בין הרמות ז' עד ה', רמות בהן מועסקים עובדים בדרג תיכון.

צילום תלוש שכר של עו"ס
צילום תלוש שכר של עו"ס

סכום ההשלמה הממוצע עמד על כ-860 שקלים, והיווה בממוצע כ-11% מהשכר הפנסיוני של מקבלי ההשלמה. האחוז שמהווה רכיב ההשלמה מסך השכר הפנסיוני הולך ויורד במעבר בין הרמות, ונע בין 21% ברמה יא' (תחילית) לכ-5% ברמות הגבוהות. הגורם לכך שאחוז גבוה מהעובדים מקבלים השלמה לשכר המינימום על אף ששכרם הפנסיוני גבוה ממנו משמעותית, הוא מבנה השכר הנהוג כיום בשירות הציבורי בכלל, ובמבנה השכר של העובדים הסוציאליים בפרט. תוספות פנסיוניות רבות מוחרגות מהשכר המחושב לצורך קביעת רכיב ההשלמה מה שמאפשר את קבלת הרכיב על אף שהשכר הפנסיוני בפועל גבוה יותר משכר המינימום, כאמור.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!