שכבתי לידך במיטה
בכל הלילות,
נראה לי
שליל הסדר הזה
יהיה הכי לא נורמלי
מכל הלילות.
אסתובב כסהרורי בחדר
לאחר ארבע כוסות,
וכשאתקל במיתה שלי
נתעורר שנינו ביחד
מחלום בלהות.