לאור המצב בסקרים
כל האמצעים כשרים
לומר שקרים
להשתמש בשרופים
כדי לשרוף
את כל הגשרים.