מאז שהודיעו ברדיו להישאר
ליד המרחב המוגן
אני צמוד אליך
כל הזמן,
ואם לעת ערב
נהיה רעבים
נאכל חרב
כאוהבים