בזמן יאוש אני תמיד חושב על הדרכים בהן האמת והאהבה תמיד ניצחו.
תמיד היו עריצים ורוצחים ולפעמים הם נראו בלתי מנוצחים,
אבל בסוף תמיד הם נופלים.
חישבו על כך תמיד

מהטמה גנדי:

When I desper, I remember that all throw history the ways of trouth and love have always won

There have been tyrant, and murderers, and for time they can seeem invincible

.but in the end they always fall

Think of it

.Always

MK Gandhi

מוגש כחומר למחשבה לכל פעילי הבחירות מכל המפלגות.

כי אחרי הבחירות נישאר שכנים ונקנה יחד במכולת.