שר הפנים אריה מכלוף דרעי (ש"ס) הודיע בסוף השבוע שעבר על הקמת שש ועדות אזוריות אשר ידונו בנושא שינויי גבולות וחלוקת הכנסות בין הרשויות השונות.

כאשר בוחנים את נתוני משרד הפנים, ניתן לראות פערים גדולים מאוד בהכנסות בין הרשויות השונות. לדוגמה, בתחום הוועדה שתקום לאזור הנגב, נמצאות המועצה המקומית לקיה והמועצה האזורית רמת נגב. במועצה המקומית לקיה ההכנסה מארנונה שאינה מגורים היא 24 שקלים לנפש בשנה. לעומתה, במועצה האזורית רמת נגב ההכנסה מארנונה שאינה מגורים עומדת על 8,389 שח לנפש בשנה.

המעבר לוועדות הגאוגרפיות יאפשר להן להמליץ לשר הפנים, אשר אצלו הסמכות להחלטה על שינויי גבולות וחלוקת הכנסות, על חלוקת שטחי שיפוט והכנסות מחודשת, וכך לצמצם את פערי ההכנסות בין הרשויות.

חלוקת הוועדות הגיאוגרפיות החדשות. גרפיקה: דבר ראשון.

חלוקת הוועדות הגיאוגרפיות החדשות. גרפיקה: דבר ראשון.

דרעי הסביר את ההחלטה ואמר כי "הצדק החלוקתי בין הרשויות המקומיות עומד בראש מעייני. הקמת הוועדות האזוריות הקבועות, תסייענה ליישומן בזמן קצר יותר, כך שהרשויות החלשות ייהנו מחלוקת הכנסות ובכך יתבצע גם שיפור השירות לאזרחים".

מרכז השלטון המקומי תומך גם הוא בהקמת הוועדות האזוריות. "זהו הפתרון האולטימטיבי לתיקון הצדק החלוקתי במדינת ישראל מבלי להיגרר לאורך שנים בערכאות משפטיות. כפי שפתרנו יחד עם משרד הפנים ועם מרכז המועצות האזוריות את סוגיית הגבולות בין דימונה ותמר, אנחנו קוראים לשר הפנים להיות חלק מהתהליך המשמעותי הזה ולהסדיר את הגבולות בכל רחבי מדינת ישראל".

עד היום, מספר ועדות שונות דנו ברשות אחת ללא קשר ביניהן. לדוגמא – שטח שיפוטה של המועצה האזורית משגב גובל במספר רשויות רב, וכ-8 ועדות מקומיות שונות דנו בענייניה ופעלו ללא קשר האחת לשניה.

סיוון להבי ממשרד הפנים הסביר כי מספר הוועדות הרב מוביל לכך שההחלטות המתקבלות עלולות לפגוע ברשות אחת, כאשר מספר רשויות שונות מבקשות לנגוס משטח שיפוטה מבלי לראות את התמונה הגדולה.

ממשרד הפנים נמסר כי הוועדה הראשונה שתקום תעסוק בנושא מטרופולין חיפה והנושא הראשון שיידון בה הוא חלוקת ההכנסות מבז"ן. כיום נהנות מההכנסות רק 4 רשויות: חיפה, מ.א. זבולון, נשר וקרית אתא, אך כ-20 רשויות נוספות דורשות להנות מהכנסות הארנונה של בז"ן. להבי הטעים כי הוועדה תוכל להסתכל על כלל איזור המטרופולין וכך לווסת את ההכנסות בצורה מיטבית, ולתכלל מפעלים נוספים קיימים, אזורי תעשייה המצויים בשלבי תכנון וכן את הנמל החדש.