בקו לעובד מבקשים מרשת 'מקס ברנר' להבהיר כי לא חל על עובדיה איסור לעשות שימוש בשפה הערבית, זאת בעקבות חשיפת אתר Ynet לפיה מנהלת סניף הרשת בנמל תל אביב, הורתה לעובדות שלא לשוחח ביניהן בשפה הערבית, בעקבות תלונתו של לקוח.

במכתב ששלחה עו"ד גדיא ניקולא מהארגון להנהלת הרשת, ביקשה להפוך את החלטת הנהלת הסניף לאסור על שימוש בשפה הערבית בין העובדים, ולפרסם לכלל העובדים הנחיה מפורשת המבהירה כי לא חל כל איסור על שימוש בשפה הערבית בין עובדי הסניפים.

"הוראה האוסרת על עובד להשתמש בשפת אמו במקום עבודתו הינה הוראה בלתי חוקית בשל היותה מפלה ופוגעת בזכויות בסיסיות של העובד, ובראשן זכותו לכבוד, לשוויון ולחופש ביטוי. כמו כן, הוראה זו מפרה את הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה האוסר על מעביד להפלות בין עובדיו (או בין דורשי עבודה) ובכלל זה בתנאי עבודתם, מחמת לאום, מין, גזע, דת, ארץ מוצא ועוד". עוד הבהירה ניקולא כי ערבית הינה שפת אמם של כ-20% מאזרחי מדינת ישראל, ואף מהווה שפה רשמית במדינה.

"עצם האיסור המוטל על עובד לדבר בשפת אמו, משריש ומחזק גישה של 'חשדנות' כלפיו וכלפי 'האחר', במקרה זה 'הערבי', ויוצר אווירת עבודה עוינת כלפיו… למותר לציין גם, כי "העדפותיהם" של לקוחות, בעניין השפה בה ישתמשו עובדי המקום ביניהם, אינן רלוונטיות לעניין ואינן גורעות במאומה מהדברים שצוינו לעיל בדבר אי-חוקיות האיסור שהוטל על העובדים להשתמש בשפה הערבית".

על פי צילומי המסך של ההתכתבות בין מנהלת הסניף לעובדות, שפורסמו ב-Ynet, פנתה המנהלת לעובדות בעקבות תלונה של לקוח שטען כי העובדים שישבו בשולחן על ידו שוחחו על הלקוחות באופן לא ראוי, מתוך הנחה שדבריהם לא יובנו. בתגובה כתבה המנהלת לעובדות כי כבר העירה להן כמה פעמים על השפה: "אני לא מוכנה יותר שידברו ערבית תוך כדי משמרת… גם כי חלקנו לא מבינים וגם כי לקוחות לא מבינים וזה לא נעים. אני לא אמשיך להעיר על זה שוב ושוב".  בהמשך כתבה להן כי "מי שלא מבין ערבית זה נשמע לפעמים כמו קללות – גם הטון שלכם וגם עצם זה שאנחנו לא מבינים.

"זה ממש לא בקטע גזעני, ואתם יודעים שאני מאוד אוהבת אתכם ומעסיקה אתכם ואין אצלי אפליות בכלל בכלל" הבהירה. "לי לא נעים להיות במשמרת ולא להבין מה מדברים, לי לא נעים שאתם צועקים אחד לשני בשפה שאני לא מבינה, ללקוחות לא נעים לשמוע שפה שהם לא מבינים, ובסופו של דבר כולנו פה בשביל לעשות כסף – רוצים לעשות כסף בואו לקראת הלקוחות. אין פה גזענות, אין פה רצון למנוע מכם לדבר את שפת האם שלכם, יש פה רצון ליצור הרמוניה ואחדות בין כולם. כולנו שווים".

מרשת 'מקס ברנר' נמסר ל-Ynet כי היא "דוגלת בשוויון ומכבדת את כל עובדיה ללא הבדלי דת גזע ומין. אנו מעסיקים עובדים מכל המגזרים ומכבדים את כלל עובדינו ולקוחותינו. דו-קיום הינו נר לרגלינו וכלל העובדים ברשת יכולים להעיד על כך".

במסמך עמדה שפרסמה בעבר נציבות שוויון הזדמנויות במשרד העבודה הנחיות למעסיקים, בהתייחס לשאלה באילו מקרים ואופן מותר למעסיק להגביל את שפת הדיבור של עובדיו. "ככלל, יש לאפשר לעובדים לדבר בשפתם גם במקום העבודה. עם זאת במקרים מסוימים ניתן לקבוע הגבלות אשר נוגעות ישירות ליכולת העובד לבצע את עבודתו לפי אופי ומהות התפקיד", הבהירו.

חריג זה לדבריהם, יש לפרש בצמצום על פי פסיקת בתי הדין לעבודה, וכי הנטל להוכיח כי אכן ההגבלה מחייבת בהתאם לתפקיד, מוטל על המעסיק. "ניתן להגביל את השימוש בשפות שאינן עברית במקרים שבהם ההגבלה נועדה לאפשר תקשורת בצוות העובדים בזמן עבודתם בכל הנוגע לעבודת הצוות ובקשר לעבודה בלבד. ראוי להנחות את העובדים כי התנהלות מול לקוח או מבקש שירות בשפה זרה שהוא אינו מבין עלולה לפגוע בו ולגרום לו לתחושת חוסר נוחות, ולכן במקרים מסוימים ניתן להגביל דיבור בשפה זרה בין עובדים, כאשר נמצא בסביבתם לקוח שאינו מבין את השפה".

"איסור על דיבור בשפה שאינה עברית יוצר פגיעה משמעותית בעובדים ובכבודם, והוא אינו מידתי באשר הוא מוחל באופן גורף ואינו תחום באופן היוצר איזון בין זכויות העובדים לחובותיהם במקום העבודה" הבהירה הנציבות. "איסור גורף על שימוש בשפה שאינה עברית במקומות העבודה מעלה, לדעת נציבות השוויון, חשש לאפליה בתנאי העסקה על רקע מוצא ולאום".