ההסתדרות, ועד עובדי הטייסים בק.א.ל – קווי אוויר למטען בע"מ והנהלת החברה חתמו היום (ראשון) על הסכם קיבוצי ראשון בחברה, העוסקת בשינוע מטענים אוויריים בין יעדים שונים בעולם.

ההסכם, שיחול למשך שלוש שנים, מסדיר את תנאי העסקתם של 40 טייסי החברה, הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט תנאי העבודה. דגש מיוחד הושם על "אורחות החיים" של הטייסים בשל העובדה שבשונה מכל חברות התעופה הישראליות האחרות, הם יוצאים מהארץ לסבבי טיסה ארוכים המגיעים לעתים גם לתשעה ימים בסבב אחד.

במסגרת ההסכם יינתנו לטייסים תוספות שכר בשיעורים שונים, בהתאם לסוג הטייס והוותק. בנוסף הוגדר היקף משרה בסיסית חודשית, הכוללת מספר ימי עבודה, מספר שעות טיסה ומספר שבתות, ואף נקבע תגמול בגין העסקה מעבר למשרה הבסיסית ותגמול מיוחד עבור טיסות בשבתות שמעבר למשרה הבסיסית. בנוסף, הוטלה מגבלת תכנון חודשי הקובעת מגבלות על אורך סבבי הטיסה, נקבע מנגנון כוננות והוסכם על תגמול עבור 'ימי סרק', בהם נמצאים הטייסים מחוץ לביתם אך אינם מבצעים פעילות טיסתית. כמו כן הוסדר נושא ה'חכירות הרטובות' בחברה – כלומר חכירת מטוסים על צוותיהם מחברות תעופה אחרות לצורך ביצוע טיסות החברה, פרקטיקה מקובלת בעולם התעופה האזרחית.

סעיפים נוספים בהסכם קובעים תקופת ניסיון וקבלת קביעות בחברה, מנגנוני סיום העסקה של טייסים, מעמד ועד עובדי הטייסים בחברה והסדרת תנאי ההפרשות וההפקדות לפנסיה.

"ההסכם יתמוך בצמיחת החברה תוך שמירה על רווחת עובדיה"

"אני מברך על חתימת הסכם מצוין ואיכותי" מסר יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי. "כל הכבוד לוועד העובדים ולהנהלת החברה שהתעלו על כל המכשולים וחתרו לתוצאה מצוינת לטובת כל הצדדים. יישר כוח לעו"ד קרנית שפר-לידור ממונת החטיבה, ולנטלי שוכוביצקי ממשרד עו"ד שילוני, שעמלו ללא לאות לגיבוש ההסכם".

יו"ר ועד עובדי הטייסים, קברניט ערן רוזנטל אמר: "חתמנו על הסכם קיבוצי ראשון לטייסי ק.א.ל, הסכם היסטורי המסדיר באופן מאוזן את יחסי העבודה בחברה לטובת כל הצדדים. ההסכם יתמוך בצמיחת החברה ושגשוגה הכלכלי תוך שמירה על רווחת עובדיה".

עוד לווה המו"מ לחתימת ההסכם על ידי ממונה חטיבה אווירית ארצית באיגוד עובדי התחבורה עו"ד קרנית שפר-לידור, חבר הוועד קברניט גיא שחר ועו"ד נטלי שוכובצקי ממשרד עו"ד שילוני. מצד הנהלת החברה השתתפו נציג בעלי החברה וסגן יו"ר הדירקטוריון מולי רבינא סמנכ"ל הכספים יריב בר-אור, סמנכ"ל מבצעים קברניט שי גיל, מנהלת משאבי אנוש שרון לוי, ועו"ד אפרת דויטש.

מטוסי חברת ק.א.ל. טסים בין ישראל ושישה יעדים באירופה, בארה"ב ובמקסיקו. בחברה כ-40 טייסים שהתאגדו בהסתדרות לפני כשנה וחצי, והם חלק מכ-800 אלף עובדים במשק המיוצגים על ידי ההסתדרות.