ההסתדרות וחברת ״חלמיש״ חתמו היום על הסכם קיבוצי המכיר בזכאות עובדי המינהל לקבל גמול עבור השתתפות בקורס השתלמות מינהלי.

״חלמיש״ היא חברה ממשלתית ועירונית לדיור, לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב-יפו. על פי ההסכם, גם עובדים בדירוג המינהלי בחברה יהיו זכאים לגמול מדורג בגובה של החל מ-105 שקלים ועד 315 שקלים בחודש. לעובדים תהיה אפשרות לצאת להשתלמות במרווח זמן של חצי שנה בין הקורסים.

מדובר בהטבה שלא הייתה קיימת עד כה עבור עובדי המינהל בחברה, והיא דומה להסכמים שחתמה ההסתדרות בעבר גם עבור עובדי המינהל באוניברסיטאות ובמספר גופים ממשלתיים נוספים. ההסכם ייכנס לתוקפו באופן מיידי, והוא רלוונטי לכ-40 עובדים בחלמיש.

״חלמיש היא חברה שאני מאוד מעריך ומאחל לה הצלחה רבה״ אמר יו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, והוסיף ״ההסכם יאפשר לעובדי החברה לזכות בזכויות המגיעות להם בעבור השתלמויות מקצועיות. בכך יישרנו קו עם הסכמים דומים בחברות ממשלתיות אחרות. אני מודה לכל הצדדים שנטלו חלק במו"מ״.

יו"ר ההסתדרות במרחב תל אביב-יפו, גרשון גלמן, אמר ״אין ספק שזה הישג בלתי רגיל שהושג לאחר משא ומתן ארוך ומורכב. הגענו לכלל הסכמה שיש מקום להעניק לעובדים המסורים של חברת חלמיש, אפשרות לקבל גמול ב' בעבור השתלמות מקצועית״.

״אני גאה לחתום עם ההסתדרות והעובדים על ההסכם״ אמר מנכ"ל חלמיש, ישראל ארליך, ״הכשרה של העובדים היא אינטרס של החברה״.

יו"ר ועד עובדי חלמיש, אורלי עמר אמרה ״מי שהגו ודחפו למימוש הנושא היו ההסתדרות ועמיר שפטל, ואנו מודים להם על כך. תודה גם להנהלת החברה שנתנה את התמיכה והרצון לקדם את העובדים״.

המשא ומתן על ההסכם נוהל על ידי יו"ר הסתדרות המעו"ף במרחב תל אביב-יפו עמיר שפטל, לצד יו"ר ועד העובדים אורלי עמר וחברי הוועד. עו"ד יובל ברוק ליווה את ההסכם כיועץ משפטי מטעם הסתדרות המעו"ף.