הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר את שיעור הריבית ללא שינוי על 0.25%, כך הודיע היום (שני) בנק ישראל.

"הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר, באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ובפעילות הכלכלית. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, במדיניות הפיסקלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו" כך נמסר מהועדה המוניטירית.

הרקע להחלטה הוא קצב הצמיחה הנמוך יחסית בשני הרבעונים האחרונים. "נתון הצמיחה הגבוה ברבעון הראשון הושפע בצורה משמעותית מהיבוא המוגבר של כלי רכב, תוך צמיחה נאה של היצוא. בניכוי השפעה זו המשק צמח מעט מתחת לקצב הפוטנציאלי" כך נמסר מהוועדה המוניטרית. "שוק העבודה נותר הדוק: בשיעורי ההשתתפות והתעסוקה נרשמה עלייה קלה מרמות השיא בהן היו, ונמשכת עליית השכר, בהובלת המגזר העסקי".

בנוסף, מתחזקות הקריאות בארה"ב להורדת ריבית, בעקבות נתוני הצמיחה הנמוכים שם. כך, מרבית מדינות המערב נמצאות במצב של הורדת ריבית או שמירה על ריבית אפסית, כפי שנקבע אחרי המשבר הכלכלי של שנת 2008.

הועדה המוניטרית התייחסה גם להתחזקות השקל, דבר שמביא לירידה ברמת האינפלציה בגלל הוזלת יבוא המוצרים ופגיעה בפעילות כלכלית למטרת יצוא. "מתחילת השנה השקל התחזק ב-4.6% מול הדולר ובמונחי שער החליפין האפקטיבי הוא התחזק מתחילת השנה ב-6%, ומאז החלטת הריבית הקודמת – ב-1.2%. הייסוף מעכב את המשך עליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד" כך נמסר מהועדה.