הממשלה אישרה במשאל טלפוני תכנית במסגרתה יועברו כ-4.5 מיליון שקלים שיועברו לרשויות המקומיות להתמודדות עם פגעי השריפות במבוא מודיעים וקיבוץ הראל. את התכנית הביאו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הפנים, אריה דרעי. מחר (רביעי) תדון ועדת הכספים ביישום ההחלטה.

על פי ההחלטה, סכום הסיוע יעמוד על 4.5 מיליון שקלים, שליש מתקציב הרשות הלאומית במשרד הביטחון (רח"ל), שליש מתקציב משרד הפנים, ושליש מתקציב תוספתי ייעודי ממשרד האוצר. ההחלטה מתבססת על התקציב הקיים ולא מגדילה את ההוצאה הכוללת של הממשלה. עוד מצוין בהחלטה כי אם יוציאו הרשויות סכום כסף נמוך יותר, יתקזז הסכום מהתקציב הייעודי.

מושב מבוא מודיעים לאחר השריפה. (צילום: ברכי ספרונג)

במידה ויידרש תקצוב נוסף, יכול משרד ראש הממשלה לתקצב את הסיוע ב-1.5 מיליון שקלים נוספים מתקציבו. אם לא יוכלו התושבים לחזור לבתיהם תוך 30 יום, תדון רשות החירום הלאומית שוב בסיוע, ואולי אף תביא אותו לדיון נוסף בממשלה.

שר הפנים, אריה דרעי אמר על ההחלטה: "ביקרתי בשני הישובים וראיתי את הנזק העצום שנגרם. יישר כח לרשויות המקומיות שפעלו במהרה לסיוע מיידי לפינוי ושיכון התושבים, עד למציאת פתרון קבע. על הממשלה לסייע לרשויות המקומיות כדי לאפשר לתושבים לחזור במהירות האפשרית לשגרת חייהם, למרות הנזק העצום שנגרם. הנחיתי את מנכ"ל המשרד להמשיך לבחון כל העת את ההוצאות והצרכים של הרשויות על מנת לספק מענה כפי שידרש".

ראש הממשלה בנימין נתניהו: אמר: "לפני כשבוע חווינו שריפות קשות מאוד, והן שרפו חלקים ניכרים של מבוא מודיעים וקיבוץ הראל. הן הביאו לנזק רב, לאבדן טוטלי לעשרות משפחות. זה קורע את הלב, ובמאמץ משותף עם שרי הפנים והשיכון, משרדי רה"מ והביטחון, אנחנו מעבירים סיוע מיידי לתושבים שבתיהם נשרפו בהיקף של 4.5 מיליון שקלים".

בהחלטה נכתב כי "ב-23 במאי פרצה שריפה, שכילתה את כל הישובים מבוא מודיעים שבמועצה אזורית חבל מודיעין, באופן שהצריך פינוי מיידי של התושבים והעברתם למגורים זמניים ונכון למועד כתיבת החלטה זו מצבו של היישוב אינו מאפשר חזרה אליו". על מבוא מודיעים נאמר כי טרם הובהרו מאפייני השריפה, ועל כן לא ברור מה יהיה היקף הסיוע מהביטוח או ממס רכוש.

על קיבוץ הראל נכתב כי למרות שהשריפה פגעה רק בחלק קטן מבתי היישוב, "השתחררות חומרים מסוכנים (אסבסט) בשל השריפה מונעים את חזרת כלל התושבים בקיבוץ לביתם, ועקב כך פונו התושבים למגורים ארעיים במקומות שונים". בהחלטה מבהירים כי מדובר בתקציב גישור למימון הוצאות דחופות הנוגעות לשהות התושבים מחוץ לביתם, וזאת עד שתתבהר התמונה ביחס לפיצוי על ידי חברות הביטוח.