העלייה בשכר ובשיעורי התעסוקה בשנים האחרונות הביאה לעליה ברמת החיים בישראל, כך לפי דו"ח תמונת מצב המדינה שמפרסם היום (רביעי) מכון טאוב. לפי הדו"ח, העליה ברמת החיים נתמכה גם בירידת מחירים של מוצרי צריכה רבים. מנגד, מחירי הדיור המשיכו במגמת העלייה, וההוצאה הציבורית בישראל נמוכה.

מתוך דו"ח תמונת מצב המדינה- מכון טאוב

השכר הממוצע והחציוני עלו בישראל בשנים האחרונות, וזאת על רקע העלאת שכר המינימום בהסכם בין ההסתדרות, התעשיינים והממשלה, שורת הסכמים קיבוציים והתאגדות ענפים חדשים וכן עלייה במשכורות המגזר הציבורי.

בתחום הילודה ישראל ממוקמת גבוה מאוד מעל המדינות הפותחות עם ממוצע של 3.1 ילדים לאישה. שיעור הלומדים בזרם הממלכתי והממלכתי דתי מכלל התלמידים ירד ב-2018 לרמה של 57% בלבד. ההיי-טק בישראל מעסיק 8.2% מהעובדים, יותר מבכל מדינה מערבית אחרת.

בפתיחת הדו"ח מציגים אנשי מרכז טאוב מספר נתונים כלליים יותר על מצב המשק הישראלי. לטענתם מצב המשק הישראלי טוב למדי בעשור האחרון עם עליה מתמדת בתוצר לנפש וברמת החיים. עם זאת מזהירים במרכז טאוב כי מגמה זו עלולה להתהפך שכן היא נשענת על העליה המשמעותית בפריון העובד הישראלי שנרשמה בעשור הקודם ונעצרה בעשור הנוכחי. הרמה הנמוכה של השקעות במשק הישראלי בעשור האחרון מחזקת את החששות. בנוסף, העליה ברמת החיים נתמכה במגמה של ירידות מחירים שעלולה להתהפך.

מתוך דו"ח תמונת מצב המדינה – מכון טאוב

באשר למדיניות הפיסקאלית של הממשלה משבחים מחברי הדו"ח את ה'אחריות הפיסקאלית' של השנים האחרונות שכללה שמירה על גרעון נמוך והביאה לירידה ביחס החוב תוצר. עם זאת מחברי הדו"ח מציגים גם את המחיר ששילמה החברה הישראלית בצורת הירידה החדה בשיעור ההוצאה הממשלתית ביחס לתוצר מרמה של 38.1% ב-1995 לרמה של 29.2% ב-2017. אנשי מכון טאוב מעלים חשש כי המגמה של שמירה על גרעון נמוך צפויה להתהפך בשל התחייבויות עתידיות של הממשלה בעיקר בתחום השכר וההוצאה הבטחונית.

בתחום הדומגרפי מציגים החוקרים נתון מעניין באשר לפריון הילודה בישראל: בעוד שידוע ששיעור הילודה בישראל גבוה מאוד ועומד על 3.1 ילדים לאישה (לעומת ממוצע של 2.2 ילדים לאישה במקסיקו ובטורקיה הממוקמות מיד אחרי ישראל בטבלה), מפתיע לגלות כי דווקא במגזר החילוני (2.2 ילדים לאישה) והמסורתי (2.8 ילדים לאישה) נרשמה עליה בשיעור הילודה בשנים האחרונות. למעשה, גם אם מנטרלים את ההשפעה של המגזר החרדי והדתי, הפריון של החילונים והמסורתיים בישראל עדיין גבוה מזה של כל שאר מדינות ה-OECD.

השנה בחרו מחברי הדו"ח להניח זרקור מיוחד על תחום ההיי-טק שמעסיק על פי הדו"ח כ-8.2% מהעובדים בישראל לעומת ממוצע של 3.7% בכלל מדינות ה-OECD. עובדי ההיי-טק בישראל משתכרים כפול מהממוצע של כלל המשק ואחראים לכרבע ממס ההכנסה. עוד עולה כי מגזר ההיי-טק שואב אליו את העובדים בעלי רמת המיומנויות הגבוהה ביותר במשק כש-60% מהעובדים בהיי-טק מוגדרים בחמישון העליון של המיומניות. ישראל גם מובילה בפער במיומנות העובדים של ההיי-טק לעומת השאר, מה שמעלה את החשש שגם אם מדובר בקטר של המשק – נראה שהוא נוסע לבד.