1,800 עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפסיקו היום (רביעי) את מתן שירותי המשרד, וזאת על רקע הודעת הנהלת המשרד על קיצוץ של 80% במכסת השעות הנוספות ובתקציבי הכוננויות שלהם. מיו"ר ועד העובדים, אייל לוי נמסר: "אנו יוצאים למאבק על הפרנסה שלנו ושל משפחותינו. לא נסכים להתנהלות פוגענית זאת, במיוחד נוכח העובדה שרוב עובדי המשרד משתכרים שכר מינימום".

על הצעדים הארגוניים הוחלט על ידי הסתדרות עובדי המדינה וארגון עובדי המשרד, וזאת על רקע הודעת הקיצוץ, שלה השלכות ישירות על כושר ההשתכרות של העובדים. כצעד ראשון יחדלו העובדים מכל פעולותיהם והשירותים שהם נותנים היום ומחר. בראש משרד החקלאות עומד עדיין השר אורי אריאל, שלא התמודד על מקום בכנסת הנוכחית, ולא צפוי להתמודד גם בכנסת הבאה.

בצעדים ייקחו חלק כל 1,800 עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר על כלל יחידותיו: השירותים הווטרינריים, הגנת הצומח, יחידת הפיצו"ח (פיקוח על הצומח והחי), מכון וולקני ועוד. במסגרת העיצומים לא יינתנו בין היתר השירותים הבאים: יבוא/יצוא של תוצרת חקלאית צמחית, ניפוק רישיונות יבוא של תוצרת חקלאית, כניסה/יציאה של מוצרים מן החי לישראל וממנה, ניפוק רישיונות דיג ועוד.

בוועד העובדים מדגישים כי על מנת למנוע גרימת צער בעלי חיים, פנה ועד העובדים של המשרד אל ההנהלה בהתראה מראש על מנת לנקוט באמצעים המתאימים.

ממשרד החקלאות טרם נתקבלה תגובה.