מכון התקנים פרסם אמש (שלישי), לראשונה, את הנוהל לקבלת תו התקן הישראלי החדש לפיגומים, בהתאם לתקן האירופי. על פי חוק הפיגומים, שעבר ערב פיזור הכנסת הקודמת בלחץ ההסתדרות, החל מה-27 ביולי יהיו חייבים הקבלנים לעשות שימוש בפיגומי זקפים מתקן זה בבניית פיגומים ללמעלה מ-30 מטרים.

במכתב אותו שלח מכון התקנים לקבלני הפיגומים הוסיף הבהרה, על פיה עמדת המכון היא כי בנוסף לאישור הדגמים החדשים, על משרד העבודה והרווחה לחייב גם קיום משטר בדיקות שוטף שיכלול גם חידוש אישורי הדגם באופן תקופתי, בדיקות פיקוח שוטפות ופעולות נוספות להבטחת בטיחות הדגמים.

פיגומים של חברת פרי באתר בניה בתל אביב, העומדים בדרישות התקן האירופי (צילום: עמר כהן)

במשרד העבודה האיצו בחודשים האחרונים במכון התקנים לפרסם את ההנחיות לקבלת תו התקן. במכתב ששלח הממונה על זרוע העבודה מוטי אלישע למכון ב-10 באפריל הביע חשש כי העיכוב בפרסום ההנחיות יביא לכך שיצרני הפיגומים לא יוכלו לעמוד בהספקת כמות הפיגומים התקניים הנחוצה עד ל-27 ביולי. ממכון התקנים נמסר ל'דבר' כי אישור הדגמים צפוי לקחת שבועות ספורים בלבד.

למעשה, בעוד שקבלני הביצוע באתרי הבנייה עדיין לא מחויבים בתקן החדש, מוכרי ומשכירי הפיגומים מחויבים בו כבר מתחילת 2017. אלא שבדיוני ועדת העבודה והרווחה בנובמבר שנה שעברה עלה כי מכון התקנים הישראלי לא נערך מעולם לבדיקת הפיגומים ולמתן תו תקן לדגמי היצרנים והיבואנים.

סוגיית התאמת המלאי הקיים של הפיגומים במחסניהם של בוני הפיגומים הייתה סוגיה מרכזית שנדונה בוועדת העבודה והרווחה בנובמבר האחרון. בוני הפיגומים שנכחו בוועדה מחו בתוקף על העלויות הכבדות שיושתו עליהם בשל הצורך להתאים את המלאי הקיים במחסניהם לתקן החדש, ודרשו כי המדינה תסייע בכך. אלא שהדיונים בנושא התקיימו בתקופת ממשלת המעבר, המוגבלת ביכולתה להתחייב התחייבויות תקציביות. פיזור הכנסת ה-22 והארכת כהונת ממשלת המעבר לפחות עד אוקטובר שנה הבאה פוגעים אף הם ביכולתם של קבלני הפיגומים לפעול מול הממשלה במטרה לקבל סיוע.

על פי המתווה שהוסכם בוועדה, יוכלו היצרנים הישראלים, ברגע שיקבלו את תו התקן על דגמים אותם הם מייצרים, לקלוט מלקוחותיהם מוצרים ישנים שיוצרו על פי אותו דגם ולסמן אותם ככאלו במידה והם עומדים בתקן, ובכך "להכשיר" אותם. אלא שגם הליך זה צפוי לעלות לבוני הפיגומים כסף, לצד חלקים רבים אותם יאלצו לזרוק.

"אנחנו מצויים באי וודאות. אין לנו היום עם מי לדבר" אמר לדבר מאיר שמש יו"ר ארגון הקבלנים בוני הפיגומים. "בשוק יש כמיליון מיטות (לוחות דריכה נ.כ.). את חציים יהיה צריך לזרוק – מדובר בציוד שעלה כ-150 מיליון שקלים. השדרוג של החצי השני יעלה עוד כ-100 מיליון שקלים, ולקנות חדשים כדי להשלים את המלאי זה כ-300 מיליון שקלים. תהיה עלות גם לאשר את הזקפים שבבעלותנו ולהשמיש אותם. זה מסתכם במעל חצי מיליארד שקלים שסופגים כמאתיים קבלנים בוני הפיגומים, ואנחנו לא יודעים איך לספוג אותם. מדובר באנשים עובדי כפיים שאין להם נכסים, רק ברזלים. אנחנו זקוקים לעזרת המדינה, שגם הובטחה לנו. אנחנו יודעים שקיים כסף למטרה הזו בתקציבים, אבל היום מי שזכאי לקבל אותו זה רק קבלני הבניין הגדולים, שבניגוד לנו כלל לא נפגעו מהתקנה. הם זכאים היום לקבל את הפיצוי במקומנו".

ב-27 ביולי 2020 תחול פעימה נוספת של החוק, והוא יחייב גם בבניית פיגומים מעל גובה 8 מטרים, ורק בסוף ינואר 2021 יחייב בהקמת פיגומים בכלל, בלא תלות בגובהם. עם זאת בכל פעימה יחייב החוק רק באשר למערכות פיגומים שיוקמו, ולא באשר לפיגומים הבנויים כבר באתרי הבנייה השונים ברחבי הארץ, דבר שאמור לאפשר לבוני הפיגומים להיערך להכשרת המלאי הקיים שלהם עד ליישום המלא.