בעוד הממשלה לא מתפקדת כשהמערכת הפוליטית עוברת מבחירות לבחירות, הציג אתמול (רביעי) משרד האוצר את ביצוע התקציב לחודש מאי. למרות החששות, הגירעון לא חצה את רף ה-4%. בתום חמישה חודשים, קצב ההוצאות וההכנסות קרוב מאוד לחלקו בתחזית השנתית.

הגירעון

למרות האזהרות לפיהן בחודש מאי יגיע הגירעון ל-4%, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עומד על 3.8% תוצר. יש לציין כי בינואר הציג משרד האוצר לממשלה תחזית הקובעת כי ללא צעדי התכנסות הגירעון בסוף 2019 יעמוד על 3.6% תוצר. מתוך היעד השנתי שאושר לממשלה העומד על 40.2 מיליארד שקלים המהווים כ-2.9% תוצר, מתחילת השנה נצבר גירעון של כ-15.1 מיליארד שקלים.

חשוב לציין כי קצב התפתחות הגירעון אינו אחיד לאורך השנה ויתכן כי הוצאות מיוחדות בהמשך השנה או ירידה בקצב גביית המיסים עשויות להביא לעליה משמעותית בגירעון הנצבר.

ההכנסות

הכנסות המדינה ממיסים עמדו בחודש מאי על 28.8 מיליארד שקלים. מתחילת השנה נצברו הכנסות של 135.1 מיליארד שקלים המהווים 41.8% מהיעד השנתי שעומד על 323.1 מיליארד שקלים. מתחילת השנה שומרות הכנסות המדינה ממסים על יציבות, ללא חריגות משמעותיות מעלה או מטה. כדי לעמוד ביעד הגביה השנתי צריכה רשות המיסים להגדיל במעט את קצב הגביה, שכן בקצב הנוכחי היא מפספסת ב-2-4 מיליארדי שקלים את היעד השנתי כלפי מטה.

באוצר מציינים כי בשיעורי גביה אחידים, כלומר בניכוי שינויי חקיקה ושינויים בעיתוי הגביה, נרשמה במאי 2019 עליה של 11% בגביה לעומת מאי 2018. עליה משמעותית במיוחד נרשמה דווקא בגביה של מיסים ישירים (מס הכנסה, מס חברות וכו') שעלו ב-18% לעומת מאי הקודם. יש לציין כי בחודשים ינואר עד מאי 2019 נרשמה עליה של 2.1% בלבד לעומת אותם חודשים בשנה שעברה.

הוצאות

בחודש מאי הוציאו משרדי הממשלה 27.3 מיליארד שקלים וההוצאה הממשלתית הכוללת עמדה על 30.7 מיליארד שקלים. מתחילת השנה עמדו הוצאות הממשלה על 162.2 מיליארד שקלים המהווים 40.9% מסך התקציב המתוכנן לשנה. משרדי הממשלה שהצליחו להוציא עד כה את החלק הגדול ביותר מתקציבם היו דווקא המשרדים הכלכליים (משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד החקלאות) שהגיעו לאחוז ביצוע של 48.9%. המשרדים עם אחוז הביצוע הנמוך ביותר היו המשרדים החברתיים (רווחה, חינוך, בריאות וכו') שהוציאו 38.8% מתקציבם בלבד.