השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (תוך התחשבות בעליית המחירים) עלה ב-1.6% בחודש אפריל, כך לפי דו"ח שפרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הנתונים, עומד השכר הממוצע על 11,140 שקלים. מספר משרות השכיר עלה ב-0.7% והוא עומד על 3.708. עוד עולה מהנתונים כי 34% (1.2 מיליון) מהשכירים עבדו בענפים בהם השכר הממוצע גבוה יותר, ואילו השאר (2.4 מיליון) בענפים בהם השכר הממוצע נמוך יותר.

בשנים האחרונות גדל השכר הממוצע במשק באופן עקבי,וזאת על רקע העלאת שכר המינימום בהסכם בין ההסתדרות, התעשיינים והממשלה, שורת הסכמים קיבוציים והתאגדות ענפים חדשים וכן עלייה במשכורות המגזר הציבורי.

שינויים בשכר הממוצע לפי ענפים, אפריל 2019

כשמפרקים את זה למקצועות, הענפים בהם השכר מטפס יחסית הם שירותיים מקצועיים מדעיים טכניים (7% עלייה ריאלית שנתית), תעשייה וחרושות (4.8%), מינהל מקומי, ציבורי וביטחון (4%) ובינוי. הענפים בהם נרשמה הירידה החדה ביותר במשכורות הם חקלאות (3.7%) ופעילו נדל"ן (3.3%).

תחום הביטוח והפיננסים ספג ירידה קטנה של 1.1%, והוא גם התחום אליו נוספו הכי הרבה משרות באופן יחסי – 2.9% גדילה בחישוב שנתי. מספר המשרות בשירות הבריאות הרווחה והסיעוד גדל ב-2.8%, במידע בתקשרות ב-2.0% ובחינוך ב-1.4%. בתחום הבינוי ירדו כמות המשרות ב-2.2%, ובשירותי ניהול ותמיכה ירדו ב-4.3%.

בהייטק נרשמה עליית שכר של 4.6%, והשכר הממוצע עומד על 25,912 שקלים. בתוך התחום, השכר הגבוהה ביותר הוא בענף ייצור תרופות (37.9 אלף), מחקר מדעי ופיתוח (31.3 אלף), ותכנות וייעוץ מתקרב לממוצע עם 26.4 אלף שקלים שכר ממוצע.

שכר ממוצע למשרת שכיר בהייטק, מרץ 2013

בחודש מרס 2019 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 325.4 אלף, עלייה של 0.4% לעומת פברואר 2019 (324.0 אלף). משרות השכיר בתחום ההייטק היו 8.8% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לפברואר 2019. כמעט מחצית (46.4%) מהעובדים בהייטק הם בתחום הייעוץ והתכנות, ו-21.7% בתחום ייצר מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי.