הסתדרות עובדי המדינה ונציגות עובדי בתי הדין הרבניים הודיעו כי החל מיום ראשון בבוקר יפתחו בשביתה בלא הגבלת זמן, וזאת על רקע מבוי סתום במו"מ ביחס לשורת מחלוקות הנוגעות לרפורמות בבתי הדין ולהשוואת תנאי העובדים בהם לאלו של עובדי בתי המשפט.

דרישות העובדים נוגעות בעיקרן להשוואת תנאיהם לאלו של עובדי מערכת המשפט, וכן לפיצוי בגין שנים רבות של אפליה. לצד זאת דורשים העובדים את העלאת מתח הדרגות לשורה של תפקידים ומקצועות במערך בתי הדין הרבניים, זאת על רקע שינויים שנעשו בהם לאורך השנים, ואשר הגדילו את עומס העבודה על אותם התפקידים. כמו כן דורשים העובדים תיקון בתפקידים בהם נוצרו עיוותי שכר, דוגמת סופרי הגיטין, שתפקידם כתיבה תמה של כתבי הגט, המשתכרים על פי תעריף לגט ונפגעים בימים בהם לא נערכים גיטין, בימי חופשה ומחלה ולעתים אף בימים בהם ישנן גיטין אינם מגיעים לשכר מינימום.

במכתב ששלח ביום רביעי דורון קרני, מזכיר ארצי בהסתדרות עובדי המדינה, למנכ"ל בתי הדין, הרב דורון מלכה, הביע תקווה כי ההנהלה תתעשת, תשוב לשולחן המו"מ ותענה לדרישות העובדים. לדבריו העובדים זכו לאחרונה בהתעלמות הן מצד ההנהלה והן מצד נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר, זאת על אף סכסוך עבודה שהוכרז בבתי הדין כבר בסוף פברואר 2018 על נושאים אלו.

בתי הדין הרבניים הם חלק ממערכת המשפט הישראלית, המהווים פוסקים בלעדיים בנושאי גירושים ונישואים בעבור תושבי ישראל היהודים. על פי נתונים שפרסמה הנהלת בתי הדין לאחרונה, בשנת 2018 חלה עלייה של 5% במקרי הגירושין בהם טיפל בית הדין בהשוואה לשנה הקודמת, ונפתחו כמעט 96 אלף תיקים לטיפול.

תגובת  משרד האוצר: "האוצר והנציבות קיימו מגעים עם ההסתדרות בנושאים שונים הקשורים לבתי הדין הרבניים, דיונים שטרם מיצו את עצמם. חבל שההסתדרות בוחרת שוב לפגוע בשירות לאזרחים על פני הידברות".