עיריית תל אביב-יפו תפרסם מחר (שני) קול קורא לחברות הקורקינטים החשמליים להשכרה להגשת בקשה להיתר הפעלה לחצי שנה ברחבי העיר. הקול קורא יפרט את כללי ההסדרה והתנאים לקבלת היתר הפעלה זמני על פיהם על החברות לפעול. בין היתר- הגבלת חניית הכלים באזורים שונים בעיר, תוך הסדרת תאי-חנייה ייעודיים ומסומנים, פריסה וזמינות של הכלים בכל רחבי העיר ודרישה לפריסה באזורים מועדפים להחלטת העירייה, הגבלת מספר הכלים, העברת מידע ונתונים לצורכי מחקר וניתוח ועוד. ההסדרה תחל ב-1 לאוגוסט 2019.

על פי ההודעה, "העירייה מאמינה כי ההסדרה תייצר איזון נכון בין הצורך בשמירה על הסדר במרחב הציבורי ושמירה על בטיחות כלל משתמשי הדרך מחד לבין הביקוש לאמצעי התחבורה החדשים מאידך".

קורקינט חשמלי שיתופי ברחובות תל אביב (צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock.com)

בשלב הראשון יוגדר מרכז העיר (רובע 3: חוף הים ממערב, אבן גבירול ממזרח, נחל הירקון מצפון וקו הרחובות בוגרשוב, שד' בן ציון ומרמורק מדרום), כאזור מוגבל חנייה בו תותר חניית הכלים רק בתאי חנייה ייעודיים שיסומנו לשם כך. תאי החנייה, אמורים לספק חניה במרחק של כ-100 מטר בממוצע, על הכביש עם עדיפות לקרנות רחוב ובמדרכות ברצועת השירות ובמקומות "מתים" על מדרכה רחבה. במסגרת התנאים החדשים, החל מה-1 באוגוסט כלים שימצאו חונים באזור מוגבל חנייה מחוץ לתאי החנייה הייעודיים יוחרמו.

במקביל, תפעל העירייה לסמן מאות תאי חנייה נוספים ברחבי העיר. יודגש כי עד סימון תאי החניה בשאר האזורים בעיר, על החברות והמשתמשים לפעול לשמירה על הסדר הציבורי על פי הכללים שפורסמו לחברות בחודש פברואר האחרון. תאי החניה ואזורי החניה המותרים יתעדכנו באתר העירוני ובאפליקציות של החברות, שלא יאפשרו נעילה של הכלי באזורים אסורים.

מיטל להבי, סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק התחבורה בעיריית תל אביב-יפו מסרה כי "השתלבות הכלים השיתופיים בעיר מבורכת- זו תחבורה אלטרנטיבית וירוקה שחוסכת גודש וזיהום אוויר ומביאה לצמצום התלות ברכב. הכלים השיתופיים מאפשרים התניידות שוויונית יותר, מצמצמים פערי מרחק ומסייעים להורדת יוקר המחייה. לצד היתרונות נוצרו גם אתגרים בעיקר בתחום השמירה על הסדר הציבורי ואנו נדרשים לתת מענה שיאזן בין שלל הצרכים ובראשם של הולכי הרגל במדרכות. הנתון שאספנו לפיו מתקיימות מעל מיליון נסיעות בחודש מוכיח שקיים ביקוש ולכן, עיריית תל אביב-יפו, שוב נדרשת לייצר רגולציה והסדרה מקומית לאתגר שמעמידה בפנינו המהפכה בתחבורה – במיוחד בתקופה זו שבה הממשלה בלתי מתפקדת אבל המציאות ממשיכה לנוע קדימה".

מיטל להבי (צילום: ינאי יחיאלי).

הודעת העירייה מציינת כי לצד העובדה שהופעת הקורקינטים הגדילה את מגוון האמצעים להתניידות בעיר, מציבים כלים אלו אתגרים מורכבים איתם מתמודד הציבור בחודשים האחרונים, כגון שמירה על הסדר במרחב הציבורי ושמירה על בטיחות כלל משתמשי הדרך בדגש על הולכי הרגל. על מנת לאפשר את המשך הפעילות של החברות השונות, מאפשרת העירייה לחברות, במסגרת הקול הקורא, להגיש בקשות לקבלת היתר זמני להצבת הכלים במרחב הציבורי, עד לסוף השנה 2019, כל זאת בכפוף לעמידה בתנאי ההיתר.

 

התנאים לקבלת היתר הפעלה זמני

אזורי חנייה מוגבלים- חניית הכלים בתאי החנייה המסומנים והאזורים המוגדרים בלבד, תחילה ברובע 3 ובהמשך השנה בשאר העיר. העירייה תחל בסימון אזורים המותרים לחניה, על הכביש בכחול-לכן והשאר במדרכות במקומות "מתים" למשל רצועת השירות הצמודה לכביש. מפת אזורי החניה תתעדכן באתר העירייה ובאפליקציות של החברות. לא תתאפשר נעילת הכלים באזורים שאינם מוגדרים לחנייה

שמירה על הסדר במרחב הציבורי- עמידה בכללי העירייה לשמירת הסדר הציבורי על פיהם אין לחסום או לגרום הפרעה במעברים ציבוריים ויש להקפיד על השארת מעבר חופשי של שני מטר לפחות. כמו כן, העמדה/ השארה של כלי רכב שיתופיים במדרכה תתאפשר אך ורק בסמוך לאבני השפה או בצמוד לבניין ולאורכו, אין לחסום תחנות אוטובוס, כניסות לבתים ולמבנים לרבות בתי עסק, איסור חנייה בסמוך למוסדות חינוך, אין להשאיר מקבץ של מעל לשלושה כלי תחבורה שיתופיים יחדיו מלבד המקומות המורשים לכך, ועוד

פריסה וזמינות בכל רחבי העיר- בעל ההיתר מחויב לאפשר השכרה והחזרת כלים זעירים שיתופיים בכל רחבי העיר. בעל ההיתר יפרוס אחוז מוגדר מהכלים באזורים מועדפים שתגדיר העירייה בדגש על יפו ואזור עבודות הרק"ל

הגבלת כמות הכלים המקסימלית- בעל ההיתר יוגבל בכל זמן נתון לצי כלים זעירים שיתופיים המונה עד 2,500 כלים

דרישה לתוכנית להגברת הבטיחות של הרוכבים- בעל ההיתר יידרש להכין וליישם תוכנית להגברת השמירה על חוקי התעבורה לרבות חבישת קסדה, רכיבה יחידנית, אי רכיבה על מדרכות, אי שימוש על ידי קטינים וכו'

העברת מידע באופן שוטף- בעל ההיתר יעביר מידע ונתונים לעירייה לצורכי מחקר וניתוח

הפעלת מוקד שירות- בעל ההיתר יעמיד מוקד שירות לקוחות שמשימותיו לספק מידע למשתמשי הקצה ולהוות ערוץ תקשורת עם המוקד העירוני 106 בכל הנוגע לשמירת על הסדר הציבורי.

איסור על הפעלת אזעקה\ צפצוף מהכלים בשעות הלילה 07:00-23:00.