במהלך סוף השבוע הקרוב יעבדו המצילים בחופי הארץ במתכונת עבודה מלאה. יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד הודיע כי בעקבות גל החום שצפוי בסוף השבוע הקרוב, ולאור התקדמות מסוימת שהושגה היום במשא ומתן, שירותי ההצלה ברחבי הארץ יפעלו במתכונת מלאה.

הודעה זו תואמה עם אבי אפיה, יו"ר ארגון המצילים הארצי, והועברה למצילים בכל חופי הארץ. ביום ראשון יחזרו ככל הנראה המצילים לעיצומים ויפיסקו את עבודתם בשעה 14:00.

העיצומים החלו בעקבות עיכובים במשא ומתן על תנאי ההעסקה של המצילים. המצילים תובעים את שיפור תנאיהם בהתאם לחשיבות המקצוע מציל החיים. על פי ארגון המצילים, הממונים על השכר באוצר ובמרכז השלטון המקומי מתבצרים בעמדותיהם ומונעים התקדמות בשיחות הנמשכות זה שנתיים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ארנון בן דוד, יו"ר הסתדרות עובדי המעו"ף במסגרתה מאוגדים המצילים מסר כי "בשנתיים האחרונות נהגנו באחריות תוך ניהול משא ומתן בניסיון להגיע להסדר לפני תחילת עונת הרחצה. כל הרעיונות וההצעות החדשניים שהעלינו במסגרת הדיונים נדחו. לצערי התנהלות השלטון המקומי ופקידי האוצר הביאה אותנו בלית ברירה למאבק".