תעריפי הנסיעה במוניות הספיישל יתייקרו החל ממחר (יום שני), בשיעור ממוצע של 3.2%, זאת בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.

על פי התעריף החדש, מחיר התחלתי של נסיעה במונית יעמוד על 12.40 שקלים, במקום 12 שקלים כיום. לפי הודעת משרד התחבורה, עליית התעריפים משקפת את ההתייקרויות שחלו בסל התשומות בענף המוניות מינואר 2018 עד לינואר 2019. מחירי הנסיעה במונית מפוקחים על ידי נוסחה המתחשבת בעלויות השונות להפעלת מונית כמו עלות הדלק עלות החזקת רכב ועוד.

תוספת המחיר עבור הזמנת מונית בטלפון או באפליקציה יהיה 5.20 שקלים בכל הארץ (למעט אילת), במקום 5 שקלים כיום. התשלום עבור נוסע שלישי ומעלה במונית יהיה 5 שקלים בכל הארץ (למעט אילת), במקום 4.80 שקלים כיום. התשלום עבור תוספת מזוודה יהיה 4.40 שקלים בכל הארץ (למעט אילת), במקום 4.30 שקלים.

בינואר 2020 אמורה לצאת לדרך הרפורמה במונים של המוניות, כך שיתאפשר לשלם דרכם באשראי ובאפליקציות סלולריות. שינוי זה ילווה בשינוי במבנה מחיר הנסיעה וכן באפשרות לקבל בתחילת הנסיעה צפי לעלותה הכוללת.