כ-649 אלף ישראלים בני 20 ומעלה נפגעו בשנה שעברה מעבירות מסוגים שונים (11.7% נפגעים) – כך עולה מנתוני סקר בטחון אישי לשנת 2018 שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף המשרד לבטחון פנים. מהנתונים שפורסמו היום (חמישי) עולה כי רוב הנפגעים לא דיווחו על הפגיעה למשטרה. שיעור הדיווח הנמוך ביותר נמצא בקרב נפגעי הטרדה מינית, שכ-95% מתוכם לא דיווחו על כך למשטרה. בעבירות אלימות, שיעור הנפגעים שלא דיווחו למשטרה עומד על 55%.

מהממצאים עולה כי במהלך השנה שקדמה לסקר נפגעו בישראל 649.4 אלף איש מתוך כ-5.6 מיליון בני 20 ומעלה, מעבירות מסוגים שונים – 11.7% נפגעים. שיעור ההיפגעות מעבירות בקרב יהודים ואחרים גבוה כמעט פי שניים מאשר בקרב ערבים (12.7% לעומת 7.0%, בהתאמה).

לפי ממצאי הסקר, כ-199 אלף איש נפגעו מעבירת גנבה ללא שימוש בכוח כגון גנבת ארנק או טלפון נייד (3.6%). כ-191 אלף איש נפגעו מעבירת אלימות או איום באלימות (3.4%).

כ-153 אלף איש נפגעו מהטרדה מינית הכוללת מעשים כגון רמיזות מיניות, הערות מיניות, הצצה (2.7%). כ-19 אלף איש נפגעו מעבירת מין הכוללת מעשים כגון מעשה מגונה, ניסיון לאונס או אונס (0.3%).

עוד עולה כי 3.5% מהאוכלוסייה, כ-195 אלף איש, נפגעו מעבירה מקוונת כגון גנבת מידע דרך אתרי אינטרנט, התחזות או איום באמצעות מערכות ממוחשבות. סוג העבירה המקוונת השכיחה ביותר היא התחזות או גנבת זהות ברשת (32.5%). 11% מהנפגעים דיווחו כי עברו הטרדה מינית ברשת.

בחתך משקי בית עולה מהסקר כי כ-225 אלף משקי בית נפגעו מעבירת רכוש. ל-5.8% ממשקי הבית פרצו או גנבו דבר מה משטח הדירה או מחוצה לה. ל-3.2% ממשקי הבית פרצו או גנבו מכונית או אופנוע.

ב-7.3% ממשקי הבית שבהם יש ילדים בגילי 18-2 לפחות אחד מהילדים נפגע מעבירת פרט – גנבה, אלימות או איום באלימות, הטרדה מינית, עבירת מין, עבירה מקוונת ו/או בריונות ברשת וביוש (שיימינג). לפי הסקר, שיעור היפגעות הילדים בקרב משקי הבית עם ילדים באוכלוסייה היהודית גדול ביותר מפי 2 מאשר בקרב האוכלוסייה הערבית (8.3% לעומת 3.3%, בהתאמה).

בערים הגדולות שבהן 200,000 תושבים ויותר, באר שבע היא העיר שבה שיעור העבירות כלפי הדירה הוא הגבוה ביותר. ל-11.5% ממשקי הבית פרצו או גנבו דבר מה מדירת המגורים. כמו כן, ממצאי הסקר מראים כי בבאר שבע תחושת הביטחון  ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשיכה היא הנמוכה ביותר.

עוד עולה מהסקר כי 84.4% חשו בטוחים ללכת לבד באזור מגוריהם – 91.2% מהגברים ו-77.7% בלבד מהנשים.

בסקר נבדקו תחושת הביטחון האישי והיקף ההיפגעות מעבירות מסוגים שונים, בקרב האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בגיל 20 ומעלה. נתוני הסקר נאספו מאוקטובר 2017 עד ספטמבר 2018. במהלכם נשאלו המרואיינים על היפגעותם מעבירות בשנה האחרונה.

הסקר מספק נתונים לפי חמישה סוגי עבירות כלפי הפרט: גנבה, אלימות או איום אלימות, הטרדה מינית, עבירת מין, עבירה מקוונת וכן נתונים על היפגעות משקי הבית מעבירות רכוש והיפגעות של ילדים ובני נוער במשק הבית. ממצאי הסקר מספקים גם נתונים על תחושת הביטחון האישי ועל היפגעות מעבירות איכות חיים שונות כמו היפגעות מרעש ובריונות בכביש.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החלה בשנת 2014 לבצע מדי שנה ובאופן שוטף את סקר ביטחון אישי (נפגעי עבירה) בהזמנת המשרד לביטחון הפנים ובמימונו. סקר ביטחון אישי שוטף מבוצע במרבית מדינות המערב. הוא משמש למדידת היפגעות מהעבריינות המדווחת והלא מדווחת למשטרה ולתכנון ולקביעה של מדיניות מבוססת נתונים.