בנק ישראל מפזר תמרורי אזהרה למגזר הפיננסי. ההאטה בעולם, הנסיגה חזרה למדיניות של ריבית אפסית, העליה בסיכון של שוק האשראי והחששות מפריצת יעד הגרעון, כל אלו ועוד מופיעים בדו"ח היציבות הפיננסי החצי שנתי שפירסם אתמול בנק ישראל, במסגרתו אומדים כלכלני הבנק את הסיכוי למשבר פיננסי והיכולת של המערכת הבנקאית והמשק לספוג אותו.

הסעיף הראשון אותו מניחים כלכלני בנק ישראל בהערכתם את התפתחות הסיכונים למוסדות הפיננסים בישראל הוא הירידה בתחזית הצמיחה העולמית הנגזרת בעיקר ממלחמת הסחר שמתחממת שוב בחודשים האחרונים. אם במהלך 2018 נראה היה כי הבנקים המרכזיים נוטים להעלות ריביות כחלק ממגמה של יציאה מתקופת הריביות האפסיות, אז בתחילת 2019 המגמה התהפכה כשיותר ויותר בנקים מרכזיים ובראשם הפד האמריקאי, שינו כיוון ועצרו את העלאת הריביות.

אחת התוצאות של המהלך הזה, כך טוענים אנשי בנק ישראל היא "הירידה בתשואות לפדיון על האג"ח הממשלתיות בארה"ב, ובמיוחד אלה הארוכות". עוד מציין הדו"ח כי הספרות הכלכלית רואה בעקומת התשואות על אג"ח ממשלתיות בארה"ב כסמן מוביל למחזור העסקים. כך שעולה החשש שאנחנו נמצאים לקראת סוף המחזור הנוכחי. עוד בהקשר הגלובלי מציינים כלכלני בנק ישראל כי "רמות החוב הגבוהות בעולם והירידה באיכות החוב, ממשיכים להיות הסיכונים המרכזיים ליציבות הפיננסית של הכלכלה הגלובלית".

תמרור אזהרה נוסף אותו מניחים אנשי בנק ישראל נוגע לחריגה של הגרעון התקציבי של הממשלה לרמה של 3.8%. "גידול משמעותי זה התפתח על רקע הגירעון המבני שנוצר בשנים האחרונות בגלל הפחתות המיסים והגידול בהוצאה האזרחית". נכתב בדו"ח, "התפתחות זו, שהייתה סמויה בשל ההכנסות החד-פעמיות המשמעותיות שהיו בשנים 2015-2017, ככל שתתמיד, עלולה להעמיק את הגירעון הממשלתי ולהגדיל את סיכון האשראי של הממשלה".

באשר לשוק הדיור בישראל כותבי אנשי בנק ישראל כי הם "מעריכים שהסיכונים שנשקפים מירידה חדה במחירי הדירות קטנו והגיעו לרמה בינונית עד נמוכה". כלומר, גם אם מחירי הדירות ירדו, ההשפעה על המגזר הפיננסי תהיה מוגבלת. עם זאת בהמשך הדו"ח נכתב כי "המשך הגידול בנתח שוק האשראי שניתן לענף הבינוי והנדל"ן (הן לסקטור העסקי והן למשקי הבית) בתקופה הנסקרת, שגודלו גבוה בהשוואה בין לאומית, הותירו את הסיכונים בשוק האשראי בתקופה הנסקרת ברמה בינונית-גבוהה. גודלו של נתח שוק זה מגביר את ההסתברות לכך, שאם הענף ייקלע לקשיים, ישפיע הדבר על כלל המשק."

בבנק ישראל מתייחסים ברמיזה גם להשפעה של תוכניות כמו מחיר למשתכן ומס על דירה שלישית על רמת הסיכון של האשראי הניתן למשקי הבית לטובת רכישת דירות. "ההסטה באשראי לדיור מבעלי הכנסות גבוהות לבעלי הכנסות נמוכות, נוצרה ככל הנראה עקב תוכניות דיור שונות שכוונו למשקי בית עם הכנסות נמוכות יותר ובמקביל עקב תוכניות להוצאת משקיעים משוק הדיור. בעוד שלתופעה זו יש השלכות חברתיות חיוביות, בכך שמשקי בית בעשירונים נמוכים מקבלים יותר אשראי לדיור מבעבר, יש להיות ערים לכך שהדבר פועל להגדלת סיכון תיק האשראי לדיור".

על אף תמרורי האזהרה המדברים על עליה בסיכון באשראי בשוק הנדל"ן והחששות מסוף המחזור הפיננסי, בבנק ישראל גם מזכירים את ההיערכות הטובה של המערכת הבנקאית בישראל לתרחישי משבר ולעמידותה פני זעזועים "הצעדים שננקטו בשנים האחרונות להגבלת הסיכונים הנובעים משוק המשכנתאות, שהוא הגורם המרכזי להתרכזות האשראי בענף הבינוי והנדל"ן, תורמים גם הם לעמידות טובה יותר של המערכת הפיננסית בפני זעזועים בשוק זה".