בחצי השנה הראשונה של 2019 נצבר בתקציב המדינה גרעון של 21.9 מיליארד שקלים – המשקף גרעון של 3.9% תוצר ב-12 החודשים האחרונים. מדובר בחריגה של בסך 1% תוצר מיעד הגרעון שנקבע בחוק. הוצאות הממשלה במחצית הראשונה של 2019 עמדו על 194 מיליארד שקלים, שהם 48.9% מהתקציב המקורי. הכנסות המדינה ממסים הגיעו במחצית הראשונה של השנה לגביה של 158.1 מיליארד שקלים – כ-48.9% מהיעד השנתי. הנתונים פורסמו היום (חמישי) ע"י דוברות משרד האוצר.

הכנסות המדינה ממסים: כ-49% מהיעד בתוך חצי שנה

באופן לא מפתיע היתה גביית המסים בחודש יוני 2019 חלשה יחסית ועמדה על 23 מיליארד שקלים. יוני הוא חודש חלש בכל שנה, מאחר והוא משלב את ירידת הפעילות במשק לקראת הקיץ ואת עובדת היותו חודש זוגי (חלק מתשלומי המע"מ מבוצעים רק בחודשים אי זוגיים, בהם נתוני הגבייה גבוהים יותר). עם זאת, יש לציין כי יוני 2019 רשם הכנסה נמוכה יותר מזו שנרשמה ביוני 2018 (24 מיליארד שקלים).

סכום הגבייה הכולל של רשות המסים מתחילת שנת 2019 עומד על 158.1 מיליארד שקלים (ללא מע"מ על יבוא ביטחוני), מתוך יעד שנתי של 323.1 מיליארד שקלים – כלומר גביה של 48.9% מהיעד השנתי.

באשר לתמהיל המסים, בחצי השנה הראשונה הכניסה רשות המיסים כ-84.5 מיליארד שקלים ממסים ישירים (מס הכנסה, מס חברות וכו') – עליה ריאלית של 0.7% לעומת המחצית הראשונה של 2018. ההכנסות ממיסים עקיפים (מע"מ, מסי קניה ומכסים) עמדו על 70 מיליארד שקלים – עליה של 0.4% לעומת המחצית הראשונה של 2018.

הוצאות הממשלה: המשרדים החברתיים מוציאים פחות

במחצית הראשונה של 2019 הוציאו משרדי הממשלה כ-194 מיליארד שקלים מתוך תקציב שנתי של 396.9 מיליארד שקלים – ביצוע של כ-48.9%. כרגיל, מערכת הביטחון הצליחה להוציא את החלק היחסי של תקציבה ואף למעלה מכך עם שיעור הוצאה של 50.9% מתקציבה השנתי. המשרדים הכלכליים (אוצר, כלכלה, חקלאות ושיכון) הוציאו 59% מתקציביהם, ולעומתם הוציאו המשרדים החברתיים (חינוך בריאות ורווחה) רק 47% מתקציביהם. עם זאת, ראוי לציין כי בחמש השנים האחרונות העלתה הממשלה את ההוצאה של המשרדים האזרחיים לרמה של 20.2% תוצר לעומת 17.5% ב-2014. באותו הזמן הצטמצם חלקן של ההוצאות הבטחון מ 5.5% ל-5% תוצר. גם הוצאות הריבית על חובות הממשלה צומצמו מ-2.8% תוצר ל2.1% תוצר.

הגרעון: חריגה של 1% תוצר מהיעד עם צפי לעלייה

החששות בדבר חריגה מיעד הגרעון הולכים ומתאמתים ככל ששנת 2019 מתקדמת. נכון לסוף יוני עמד הגרעון המצטבר על 21.9 מיליארד שקלים, שהם 54.4% מתוך הגרעון השנתי המתוכנן – 40.2 מיליארד שקלים.

במדידה של 12 החודשים האחרונים (הכוללים את המחצית השניה של 2018 ) נמדד גרעון השווה לכ 3.9% תוצר, כלומר חריגה של כ-1% מהתוצר שהם כ-13 מיליארד שקלים. יש לציין כי התפתחות הגרעון לאורך השנה אינה לינארית, ובדרך כלל חלקו הארי של הגרעון נצבר בחודשים האחרונים של השנה. לכן, במשרד האוצר חוששים כי הגרעון ימשיך לשמור על רמה גבוהה לאורך 2019, והשנה תסתיים כשהחריגה מיעד הגרעון תעלה על 1% מהתוצר.

ביחס לנסיבות, התכנון לא רחוק מהביצוע

למרות שתקציב 2019 אושר בחקיקה מוקדם בהרבה מהנהוג (מרץ 2018 במקום באוקטובר) והימצאות המדינה בשנת בחירות כפולה, ביצוע ההכנסות וההוצאות במחצית הראשונה של 2019 לא רחוק מהתכנון. עם זאת, העובדה שבמשך תשעה חודשים צפויה להתנהל הממשלה במתכונת של ממשלת מעבר מונעת ממנה להתמודד עם הגרעון שהולך ומתפתח – מה שדוחה את ההתמודדות לאחרי הבחירות.