מחקר שערכה יחידת המחקר של המוסד לבטיחות וגיהות בקרב 224 עובדי בניין במאי 2019, מעלה כי שליש מהעובדים דיווחו שמנהלים ועובדים מאלצים עובדים לעבוד כנגד כללי בטיחות. שליש מהעובדים השיבו כי הם נאלצים להתעלם מהוראות בטיחות, כדי לעמוד בזמנים המוכתבים להם. הסקר מעלה כי בקרב עובדים החווים תפיסות שליליות על תנאי עבודתם, תחושת תגמול נמוכה ולחץ להפר הוראות בטיחות קיים סיכוי גדול יותר למעורבות בתאונת עבודה. במחקר נעשה בשיתוף עם פרופ' מיכל בירון מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה.

31.5 אחוז מהנשאלים השיבו כי היו מעורבים בתאונת עבודה. 14.4 אחוז ציינו כי היו מעורבים בתאונה בעבודתם הנוכחית. בקרב עובדים שציינו כי לא נמצא ציוד מגן מתאים למשימה באתר העבודה הנוכחי, 30 אחוז היו מעורבים בתאונה, זאת לעומת 13 אחוז בקרב העובדים שציינו שהיה ברשותם ציוד המגן המתאים באתר.

אתר הבנייה ברחוב ראול ולנברג בירושלים בו נהרג עובד. (צילום: משרד העבודה והרווחה)

עוד נמצא כי 40% מהעובדים בוותק של 15-6 שנה, דיווחו כי היו מעורבים בעבר בתאונת עבודה, זאת לעומת 34.5% בקרב עובדים עם ותק גבוה יותר. בקרב עובדים עם ותק של למטה משש שנים דיווחו 12.5% כי היו מעורבים בתאונת עבודה בעבר. הסקר מעלה גם, כי עובדים נשואים היו מעורבים בשיעור גבוה יותר מעובדים בסטטוס משפחתי אחר.מהסקר עולה כי תחושת הלחץ לעבור על כללי הבטיחות מגדילה פי שניים את הסיכוי לפגיעת עובדים במקום עבודה: כי בקרב עובדים שדיווחו כי במקום עבודתם הנוכחי הם חווים תחושת לחץ גבוהה מצד מנהלים לעבוד בניגוד לכללים, נפגעו 19.8% מהעובדים בתאונה – זאת לעומת 9.9% בקרב עובדים שאינם חווים לחץ שכזה במקום העבודה.

עוד עולה מהממצאים כי 19.8% מהעובדים שלהם תפיסות שליליות על תנאי עבודתם, ו-18.3% מאלו שמעידים כי תחושת התגמול שלהם מעבודתם נמוכה, היו מעורבים בתאונות במקום עבודתם האחרון. זאת, לעומת 9.5% שנפגעו בתאונות מקרב העובדים שתפיסתם על תנאי עבודתם חיובית, ו-9.4% בקרב אלו המרגישים מתוגמלים היטב עבור עבודתם.

"מדובר בממצאים ראשוניים של המחקר, אך אלה מספקים תמיכה לטענה שגורמים ארגוניים – ובפרט תרבות ארגונית, תפיסות של העובדים בענף ביחס לתנאי עבודתם, והתגמול שהם זוכים לו, מהווים בסיס חשוב למניעת תאונות עבודה", נמסר מהמוסד לבטיחות וגיהות. "כך למשל, להטמעת תרבות של בטיחות במקום העבודה ישנה חשיבות במניעת תאונות עבודה". לדבריהם, התפיסות השליליות של העובדים על עבודתם, מתייחסות בין היתר ללחץ בעבודה, שחיקה, עייפות, חשיפה לתנאים חיצוניים שמקשים על העבודה, ולחוסר שמחה בעבודה.

"ההתמודדות עם נושא מניעת תאונות העבודה מחייבת  קיום מערך מחקר, לצד עבודת השטח – להבנת המנגנונים האישיים, הארגוניים והתרבותיים שעומדים בבסיס תאונות העבודה" מסרה ד"ר אורנית רז, מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות. "לצד זאת, המוסד לבטיחות ולגיהות רואה בשילוב טכנולוגיות כלי חשוב בהשגת היעד הלאומי להגברת הבטיחות בעבודה ולצמצום מספר התאונות בעבודה. לצורך כך קיים גם השנה את הכנס השלישי לקידום טכנולוגיות בטכניון ב-11 ביוני, בו הופיעו מיטב החוקרים והמרצים והציגו את מיטב הפתרונות הטכנולוגים לקידום הבטיחות בעבודה".