השכר הממוצע בישראל עמד באפריל 2019 על 10,779 שקלים, עלייה של 3.7% במחירים שוטפים (2.4% במחירים קבועים עם התחשבות בעליית המחירים) לעומת השנה שעברה, כך עולה מנתונים שפרסמה הבוקר (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הענף שבו נרשמה העלייה השנתית הגדולה ביותר הוא ענף שירותי האוכל והאירוח שהשכר בו עלה ב-9.4%.

הנתונים מצביעים על המשך מגמת העלייה בשכר הממוצע, הן במחירים שוטפים והן במחירים קבועים. כך, בחודשים פברואר-אפריל 2019 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר (במחירים שוטפים) ב-2.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.3% בין נובמבר 2018 לינואר 2019  (במחירים קבועים עליה של 1.8% ו-3% בהתאמה).

בענף השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים עלה השכר הממוצע  בין פברואר לאפריל ב-6% במחירים קבועים, בהמשך לעליה של 5.9% בין נובמבר לינואר. בענף פעילויות הנדל"ן לעומת זאת ירד השכר הממוצע במחירים קבועים ב-3.1% בפברואר-אפריל, בהמשך לירידה של 2.4%.

לצד זאת עלה מספר משרות השכיר בהשוואה לשנה שעברה בכ-1.4% והגיע ל-3.707 מיליון משרות.  33.8% מהמשרות (1.25 מיליון) היו בענפים כלכליים שהשכר הממוצע בהן גבוה מהשכר הממוצע במשק. 66.2% מהמשרות (2.45 מיליון) היו בענפים שהשכר הממוצע בהן נמוך יותר.

הענף המוגדר כ"שירותים אחרים| גדל בכ-10% במספר המשרות בפברואר-אפריל, לאחר עליה קודמת של כ-9.5% בין נובמבר לינואר. ענף שירותי הניהול והתמיכה ירד במספר המשרות ב3.2%, בהמשך לירידה של 2% בתקופות המקבילות.