הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שני) להשאיר את הריבית ברמה של 0.25%, וזאת בעיקר על רקע סיכונים משמעותיים בכלכלה העולמית והמשך סביבת הריבית העולמית הנמוכה, וכן על רקע המשך מגמת ייסוף בשקל.

"הדיונים אף פעם לא פשוטים, והפעם הם היו מורכבים במיוחד" אמר הנגיד אמיר ירון, "היות ובחלק מהפרמטרים על פיהם מגבשת הוועדה המוניטרית את המדיניות חלו בשבועות האחרונים התפתחויות משמעותיות, ולעיתים בכיוונים מנוגדים".

ירון ציין כי האינפלציה עלתה ל-1.5% לראשונה מאז 2013, ואמר "אמנם בחודשים הקרובים צפויה התמתנות מסויימת בקצב האינפלציה השנתי, אולם ההסתברות לכך שהאינפלציה תשוב ותרד אל מתחת לגבול התחתון של היעד נראית כעת נמוכה יותר."

"בחודשים האחרונים ההתפתחויות בכלכלה העולמית הם המקור העיקרי לדאגה עבורנו" הוא הוסיף. "לאורך מספר חודשים ראינו חולשה באירופה ובשווקים המתעוררים, ולאחרונה מצטברים סימנים לאפשרות של האטה מסויימת גם בארה"ב. הגידול בסחר העולמי נבלם, ו'מלחמת הסחר' היא הגורם העיקרי שמעיב על הסנטימנט של הפעילות הריאלית ועל השווקים הפיננסיים". הוא התייחס לתפנית צפוייה במדיניות המוניטרית בעולם: "ה-Fed  אותת על אפשרות להפחתת ריבית כבר בישיבה הקרובה, גם אם הציפיות להפחתה חדה מותנו על רקע ההתפתחויות החיוביות של הימים האחרונים, וגם ה-ECB לא פוסל את האפשרות להעמקה נוספת של המדיניות המאוד מרחיבה בה הוא נוקט מזה מספר שנים".

"הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר" נכתב בהודעת הוועד המוניטרית, "באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ובפעילות הכלכלית".

ביחס למצב בעולם נכתב כי "הסיכונים הנשקפים לכלכלה העולמית מוסיפים להיות משמעותיים והתחזיות לסחר העולמי ולצמיחה של מרבית הגושים התעדכנו כלפי מטה. הצפי בשווקים הפיננסיים העולמיים הוא שהבנקים המרכזיים העיקריים יחדשו את תהליך ההרחבה המוניטרית."

על רמת האינפלציה העומדת ב-12 החודשים האחרונים נכתב כי היא נמצאת קצת מעל לגבול התחתון של היעד, אך שהסיכויים כי תרד מתחתיו נמוכים יותר.

על מגמת הייסוף בשקל נכתב "בשנה האחרונה השקל התחזק במונחי שער החליפין האפקטיבי בכ-4.3%; מאז החלטת הריבית הקודמת השקל היה יציב יחסית מול הדולר והאירו וחל פיחות קל בשער הנומינלי-האפקטיבי. אם יתחדש הייסוף הוא צפוי לעכב את המשך עליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד".

על הצמיחה הכללית במשק נכתב כי "מזה מספר רבעונים המשק צומח בסביבת הקצב הפוטנציאלי. ההתמתנות בקצב הגידול של הצריכה הפרטית נראית עקבית עם מיצוי תהליך ההתרחבות בשוק העבודה. חלק מהאינדיקטורים לפעילות ברבעון השני מצביעים על התמתנות, אך מאחרים עולה שהצמיחה נמשכת בקצב נאה. נתוני שוק העבודה מעידים כי זה נותר הדוק."