מגמת הגידול במספר העולים לישראל נמשכת: בשנת 2018 עלו לישראל 28,099 עולים, 6.6% יותר משנת 2017 (אז עלו 26.3 אלף עולים), כך על פי נתונים שפרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מבין המדינות מהן הגיעו עולים בשנה זו, בולטת רוסיה, ממנה הגיעו 37.2% מהעולים – 10,460 עולים (גידול של 46.6% בהשוואה לשנה הקודמת).

מספר העולים בשנים 2013 – 2018. (גרפיקה: אידאה)

מאוקראינה הגיעו 22.9% מהעולים, מארצות הברית 9% ומצרפת 8.7%. בקרב העולים מאוקראינה חלה ירידה של 9.8% מהעולים בהשוואה לשנת 2017. גם בקרב העולים מארצות הברית ומצרפת חלו ירידות בהשוואה לשנה הקודמת (ירידה של 2.8% ו- של 23.5%, בהתאמה). מאפריקה עלו בשנה החולפת 365 עולים בלבד, בהשוואה ל-425 לשנה החולפת.

מספר העולים לישראל לפי מדינה בשנת 2018. מתוך דוח הלמ"ס

בעשור האחרון העולים משטחי בריה"מ לשעבר מהווים יותר ממחצית (52.0%) מסך העולים המגיעים לישראל. מתוכם, העולים שהגיעו מרוסיה מהווים אף הם כמחצית (48.3%). החל משנת 2013 נרשמת מגמת עלייה מתמשכת במספר העולים מרוסיה לישראל. בדוח נכתב כי סביר כי בין הסיבות לעלייה זו ניתן למנות את המשבר הפיננסי ברוסיה שהחל לבוא לידי ביטוי ביתר שאת משנה זו ואילך.

רוב העולים (58.3%) מגיעים לישראל נשואים. בחלוקה לפי מין, אחוז העולים הגברים בגיל 15 ומעלה שהיו רווקים (29.6%) היה גבוה מאחוז הנשים הרווקות בגיל 15 ומעלה (27.8%), והוא ירד במקצת בהשוואה לאחוזי הרווקים/ות בשנה הקודמת (32% גברים, 29% נשים ב- 2017).

חלוקת העולים לישראל לפי יישובים. מתוך: דוח הלמ"ס

היישובים בהם נקלטו מספר העולים הרב ביותר הם בישראל הם ערים גדולות: תל אביב-יפו, ירושלים, נתניה, חיפה, בת ים ואשדוד. בתל אביב-יפו נקלט האחוז הגבוה ביותר (11.1% מסך העולים), לאחר מכן ירושלים (9.5%), נתניה (8.5%), חיפה (7.9%), בת ים (5.0%) ואשדוד (4.6%). מרבית העולים בתל אביב-יפו עלו מ- רוסיה (51.7% מסך העולים שנקלטו בעיר זו) ומצרפת (12.2%). בירושלים, מרבית העולים היו מארצות הברית (28.9%) ומצרפת (19.0%). בנתניה מרבית העולים היו מרוסיה (52.6%) ומצרפת (21.6%). בחיפה מרבית העולים היו מרוסיה (45.0%) ומאוקראינה (35.1%). בבת ים, הרוב מרוסיה (47.3%) ומאוקראינה (33.2%). באשדוד הרוב מרוסיה (37.1%) ומאוקראינה (25.6%).

העלייה בשנת 2018, כמו בשנים שקדמו לה, הייתה מאופיינת באחוז גבוה יחסית של בעלי משלח יד אקדמי טרם העלייה לישראל. מקרב העולים שידוע משלח היד שלהם בחו"ל טרם העלייה, ל-68.0% היה משלח יד אקדמי; ל-9.5% היה משלח יד של הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה; ל-6.3% היה משלח יד של עובדי מכירות ושירותים.