המרכז הארצי לאבחון HIV במשרד הבריאות מפרסם דו"ח שנתי, ועל פיו ישנה עליה מתונה בכמות האבחון של נשאי HIV, הבאה לידי ביטוי בעיקר במספר הנשים הנדבקות באיידס. על פי משרד הבריאות מדובר בנתונים ראשוניים, והנתונים הסופיים לשנת 2018 יפורסמו ע"י המחלקה לשחפת ואיידס לקראת דצמבר 2019. הוועד למלחמה באיידס: "משמעות הנתונים החדשים היא שישראל צועדת לאחור. בדיוק כפי שקרה עם התפרצות החצבת, היעדר משאבים להתמודדות עם HIV גורם לעלייה בהדבקות ובמתגלים חדשים בניגוד למגמה הרווחת במדינות מערביות בעולם".

סרט המאבק למלחמה באיידס (צילום: shutterstock).

הנתונים הראשוניים מראים עליה מתונה בכמות הבוגרים (מעל גיל 15) המאובחנים כנשאי HIV בין השנים 2017 ל-2018, מ-405 ל-425 בהתאמה. עלייה במספר המקרים נצפית זו השנה השנייה ברציפות וזאת לאחר ארבע שנים של ירידה עקבית (2013 –2016).

בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים ניכרת ירידה (מ-148 בשנת 2017 ל-123 בשנת 2018) זאת בניגוד לכלל הגברים שמספרם יציב בשנתיים האחרונות (283 ב-2018 לעומת 289 ב-2017). העלייה הנצפית השנה היא בעיקר בקרב נשים (142 לעומת 115 ב-2017).

מספר הנשאים שנתגלו ב 2018 בישראל

השנה, בדומה לדוח של שנת 2017, מצוין להלן מספר הנשאים החיים בארץ שהיותם חיוביים לנגיף אומתה ואושרה בבדיקה חוזרת (שנעשתה במרכז השולח הראשוני) ושאינם תיירי מרפא או נשאים שנתגלו מהרשות הפלסטינית.  בעבר דווחו כחיוביים כל הבדיקות שנמצא חיוביות בבדיקת האימות (גם ללא אישור פרטים מזהים בבדיקה חוזרת ע"י המרכז השולח). על פי קריטריונים אלה, זוהו השנה 425 נשאים בוגרים שנדבקו בנגיף ו-6 נשאים השייכים לקבוצת הסיכון העברה מאם לילוד (2 מתוכם נולדו בארץ לאימהות לא ידועות ונתגלו רק לאחר הלידה), סך הכל 431 נשאים (בשנת 2017 נתגלו 405 נשאים).

66% (283) מהנשאים היו גברים. קבוצת הגיל  35-44 שנים היתה הגדולה ביותר (34%). ישנה עליה במספר הכולל של נשים השנה- 142 לעומת 115 שדווחו ע"י משרד הבריאות בשנה שעברה. משרד הבריאות קורא להמשיך להשתמש באמצעי מניעה (קונדום) בכל יחסי מין מזדמנים.

מהוועד למלחמה באיידס נמסר: "משמעות הנתונים החדשים היא שישראל צועדת לאחור. בדיוק כפי שקרה עם התפרצות החצבת, היעדר משאבים להתמודדות עם HIV גורם לעלייה בהדבקות ובמתגלים חדשים בניגוד למגמה הרווחת במדינות מערביות בעולם. אחת הדרכים העיקריות לצמצום הדבקות הינה באמצעות הטיפול המונע (PrEP), אך בארץ מחירו מופקע ומגיע למאות שקלים בחודש ורק לבעלי ביטוח בריאות משלים. המצב מחייב התערבות מיידית של משרד הבריאות וקופות החולים כדי להוריד משמעותית את מחיר הטיפול בארץ. כמו כן, יש לעודד בדיקות ולהביא למצב שבו לפחות 90% מהאנשים החיים עם הנגיף יודעים את הסטטוס שלהם ומטופלים. נזכיר כי מי שמטופל באופן סדיר כלל אינו מדבק, גם בקיום יחסי מין ללא אמצעי מניעה".