הוועדה לתיאום וביצוע של ההסתדרות בראשותו של רפי מסט, אישרה היום (רביעי)  שורה של סכסוכי עבודה, בהם של העובדים הסוציאליים במחלקות הרווחה של הרשויות המקומיות – על רקע עומסים גדולים על העובדים, ובאגד – על רקע מיקור חוץ של עבודת הנהגים. הוועדה אישרה ארבעה סכסוכים נוספים: בסניף המוסד לביטוח הלאומי בטבריה, במכון עתידות בעכו, בחברה הכלכלית ערבות עכו, ובקרנות הפנסיה והביטוח "בניין" ו"חקלאים. בהתאם לאישור הסכסוכים, יוכלו העובדים במקומות אלה לפתוח בצעדים ארגוניים תוך כשבועיים.

סכסוך העבודה של העובדים הוסציאליים הוכרז על רקע זאת על רקע טענות לפעולות חד-צדדיות בהם נוקט משרד הרווחה, לרבות הגדלת העומס על העובדים והטלת משימות חדשות (בין היתר כחלק מהרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים) – וזאת בלי התייעצות ומבלי שיוקצו לכך משאבים נוספים. על פי הודעת ההסתדרות "הדבר פוגע אנושות באיכות השירות הניתן על ידי העובדים הסוציאליים ואף מקשה לגייס עובדים למחלקות לשירותים חברתיים."

בחברת התחבורה הציבורית אגד אושר סכסוך עבודה הוכרז נוכח החלטת ההנהלה לבצע מיקור חוץ של עבודת הנהגים בקווי החברה באמצעות עובדי חברת הבת "אגד היסעים" וקבלני משנה נוספים. לטענת העובדים, החברה מסרבת לנהל משא ומתן להסדרת הנושא, "אף על פי שמדובר בפגיעה בנהגי האגודה של אגד – ועל חשבונם."

סכסוך עבודה נוסף אושר בחברה הכלכלית ערבות הירדן – חברת היסעים השייכת למועצה האזורית בקעת הירדן. העילות לסכסוך: טענות על סחבת במשא ומתן על הסכם קיבוצי שיסדיר את תנאי העסקת העובדים. על פי ההודעה, למרות "פניות רבות שנעשו אליה מטעם נציגות העובדים, הנהלת החברה מתנהלת בחוסר תום לב, מתעכבת בתיאום פגישות ובאופן מנוגד לדין מערימה קשיים רבים הפוגעים בהתארגנות עובדיה."

עוד אושר סכסוך בסניף המוסד לביטוח הלאומי בטבריה. בין העילות לסכסוך: טענות לצפיפות פיזית קשה בסניף, הנובעת בגידול משמעותי במספר העובדים, ללא ביצוע התאמה פיזית לכך. על פי העובדים, הדבר מהווה פגיעה לא רק בתנאי עבודתם אלא גם ביכולתם לתת שירות ומענה מקצועיים לאזרחים.

בקרנות הפנסיה והביטוח "בניין" ו"חקלאים", המנוהלות על ידי "עמיתים – קרנות הפנסיה הוותיקות", אושר סכסוך עבודה על רקע טענות להתחמקות מניהול משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי, "באמצעות סחבת מתמשכת ומכוונת ובאופן מכוון של חוסר תום לב."

סכסוך העבודה השישי והאחרון שואשר הוא במעון "עתידות" בעכו, השייך למשרד העבודה והרווחה. הסכסוך הוכרז על רקע טענות על "החלטה חסרת תום לב ושרירותית" של המשרד לבטל את ההסעות למעון וממנו עבור עובדים חדשים בלבד. על פי ההודעה, המהלך גורם לערעור יחסי העבודה במעון בין העובדים עצמם ובין העובדים להנהלה – ומלווה בהתעלמות מפניות נציגות העובדים להסדיר את הנושא.