על רקע הריבית האפסית והקושי למצוא אפיקי השקעה מניבים, יתכן שיפתח בישראל שוק חדש לקרנות נאמנות סיכוניות יותר: הרשות לניירות ערך פרסמה היום (רביעי) קול קורא המבקש את תגובות הציבור לאישור "קרן גידור בנאמנות" המיועדות לציבור הרחב. בשונה מהקרנות הנאמנות הנמצאות היום בשוק, קרנות גידור הן כלי השקעה מתוחכם יותר וסולידי פחות, המשתמש בהשקעות 'שורט' והשקעות בסיכון גבוה או במינוף גבוה, ומכוונת להרוויח גם במצבים שוק תנודתי או יורד.

מאחר ומדובר בכלי השקעה מורכב, קרנות הגידור נוטות להציב רף כניסה גבוה ולקחת מהמשקיעים עמלות גבוהות התלויות בביצועי הקרן. עם זאת, שוק קרנות הנאמנות מגלגל מאות מיליארדי שקלים ומשקיע מיליארדים רבים של שקלים מידי שנה.

ענת גואטה יו"ר רשות ניירות ערך (צילום: ענבל מרמרי)

ברשות שוק ההון החליטו לבחון אפשרות של הקמת קרנות גידור בנאמנות שיאספו השקעות בהיקפים קטנים יחסית מהציבור הרחב וישקיעו אותם בקרנות הגידור הפועלות היום בשוק. יו"ר הרשות, ענת גואטה, הסבירה את ההחלטה כשאמרה כי "יצירת "קרן גידור בנאמנות" נועדה לתת מענה לצרכים ולמגמות המשתנות בשוק ההון, תוך שמירה על עניינם של המשקיעים. היוזמה שלנו תעניק לציבור המשקיעים מוצר השקעה חדשני אשר יעמוד בסטנדרטים גבוהים של פיקוח ואסדרה. אני רואה חשיבות רבה בפיתוח שוק ההון הציבורי וגיוון היצע מוצרי ההשקעה אשר לו תרומה כפולה הן למשקיעים והן לכלכלה". בקול הקורא שפורסם, מוסבר כי "על רקע סביבת הריבית הנמוכה, אנו עדים בעת האחרונה לחיפוש אחר אפיקי השקעה חדשים מצד הציבור הרחב".

מביאים את הספקולציה למשקי הבית?

מצד אחד מדובר בהחלט בצעד מבורך שפותח בפני הציבור אפיקי השקעה שהיו שמורים עד כה לבעלי הון. מדובר בקרנות שהצליחו בשנים מסוימות להשיג תשואות חלומיות של עשרות אחוזים ובמקביל שמרו לאורך זמן על תשואה מצטברת גבוה משמעותית מהשקעה רגילה במניות.

מהצד השני יש מי שיטען כי מדובר בצעד מסוכן שידחוף יותר ויותר כסף לאפיקי השקעה ספקולטיביים ולמעשה בשילוב עם סביבת הריבית הנמוכה של השנים האחרונות ידחוף את כספי המשקיע הפשוט למים סוערים. בנוסף יש לציין כי חלק מהכלים שבהן משתמשות קרנות הגידור הם אותם הכלים שגררו בעבר שווקים למשברים פיננסים. ככל שמדובר בהיקף השקעות קטן הסכנה למשק היא מוגבלת, אבל כששוק הנגזרות הולך ותופח ומתנתק מגודלם של השווקים המקוריים עלולה להיווצר בעיה. בעבור קרנות הגידור – מדובר למעשה בגישה לשוק של מאות מיליארדי שקלים בשנה.

בהודעה של רשות ניירות ערך מסבירים את ההצעה כך ש"הקרן תזכה להקלות בכל הנוגע למגבלות כמותיות החלות כיום על קרנות נאמנות, כגון לעניין מינוף הקרן, שיעור החשיפה לניירות ערך, פעילות בנגזרים ולקיחת אשראי." ומוסיפים כי "במקביל לכך, המשקיע ייהנה מהיתרונות הגלומים בהשקעה במוצר מוסדר שהוא קרן נאמנות לכל דבר, אשר נכסיה שייכים למשקיעים ומוחזקים בנאמנות, כאשר הפיקוח מבוצע על ידי רשות ניירות ערך. הקרן תהיה כפופה לחובות הקבועות בחוק שמטרתן הגנה על המשקיע".​