הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן הודיעה השבוע על כוונתה להטיל קנס כספי בסך כמעט 3.5 מיליון ש"ח על חברת אלבר ציי רכב בע"מ, בעקבות הטעיית צרכנים במכירת 86 כלי רכב. ההחלטה על הקנס מגיעה בעקבות הטעיית הצרכנים באשר למהותם ומקורם של 86 כלי רכב – חברת אלבר מכרה כלי רכב יד-שניה, שנאמר לקונים כי שימשו כרכבי ליסינג למרות שבעברם שימשו כרכבי השכרה. הודעה על הקנס נשלחה למנכ"ל החברה.

רכב ששימש כרכב ליסינג הוא בעל שווי כספי גבוה יותר ונתפס כאיכותי, תקין וטוב יותר מרכב ששימש רכב השכרה. פרטים אלו באשר לעברו, איכותו וסוגו של הרכב נחשבים כפרטים מהותיים בעסקה ולכן מדובר בהטעיית הצרכנים בעניין מהותי לפי סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן אשר בו נכתב: "לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה" ובאחד מסעיפיו (15) אף מצויין כי "השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או משופץ" יחשב כעניין מהותי בעסקה.

מהחקירה שנוהלה נגד אלבר בעקבות מידע שהגיע לרשות להגנת הצרכן ועבודת מודיעין נוספת, עלה כי מכירת הרכבים על ידי אלבר נעשתה בפגישה באחד מסניפי החברה הפזורים ברחבי הארץ אשר בה הגיעו הצדדים לסיכום לגבי הרכב הנמכר. על פי ממצאי החקירה, אלבר מכרה 86 כלי רכב ל-86 צרכנים שונים, כאשר במסגרת המכירה הרכבים הוצגו לצרכנים כרכבים ששימשו בעבר כרכבי ליסינג בעוד שבפועל מדובר ברכבים ששימשו להשכרה.

כל אחד מהקונים חתם על הסכם מכירת הרכב של אלבר ובו נכתב כי מקור הרכב הינו ליסינג, נציגי אלבר ציינו בפני הצרכנים כי מדובר ברכב ששימש לליסינג, ובנוסף קיבל כל צרכן את רישיון הרכב שרכש ובשדה "רישום מקורי" נכתב "השכרה/החכרה" – כלומר רכב ששימש בעברו בעסקת ליסינג בלבד. עם זאת, החקירה העלתה כי בדו"ח התנועות של חברת אלבר המשויך לכלי הרכב המדוברים הרכבים כולם שימשו בתקופות שונות גם כרכבי השכרה.

כשבפועל, בהתאם להנחיית הרשויות, היה עליה להציג את הרכבים הנ"ל כרכבים שמקורם "השכרה" שכן בתקופות שונות נעשה בהם שימוש גם כרכבי השכרה. פרטים אלו הם מהותיים בעסקה וזוהי הטעיית הצרכן גם קנס גבוה.

אניטה יצחק, סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין, מסרה כי: "רכישת כלי רכב היא מסוג העסקאות היקרות יותר והמורכבות יותר שמבצע צרכן. מדובר בפער מידע משמעותי בין העוסק לצרכן ביחס למוצר, הן באשר למצבו של הרכב והן באשר לשימוש הקודם שנעשה בו. העובדה שהחברה הטעתה את הצרכנים באשר לשימוש הקודם שנעשה ברכב, חמורה במיוחד. חשוב להבין שלצרכן אין דרך לבדוק את המידע בעצמו. ההודעה על כוונת החיוב שנשלחה לחברה היא צעד נוסף במלחמה הנחושה של הרשות כנגד מי שפוגע ומטעה את ציבור הצרכנים."

לחברה קיימת זכות על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לערער כנגד הכוונה להטיל קנס וכן לערער על סכומו וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

מחברת אלבר נמסר בתגובה כי "המסמך שהצגתם התקבל במשרדי החברה רק שלשום. לכן החברה לא יכלה לברר לעומק את הטענות העולות ממנו ולהגיב עליו בצורה מסודרת כנדרש וכמקובל. עם זאת, מבדיקה ראשונית ומהירה עולה כי בין 2014-2016, התקופה המדוברת, נמכרו בחברה למעלה ממאה אלף כלי רכב. לכן, אם נפלה טעות, אזי היא נוגעת למספר זעיר ביותר של כלי רכב, ובוודאי לא כמתואר בכתבה וזאת לצרכים תקשורתיים. מכל מקום, יודגש כי מדובר על העבר הרחוק, וכבר במהלך שנת 2016 פותחה בחברה מערכת מידע חדשה, המונעת כליל כל אפשרות לטעות ברישום המקוריות."