על כל 10 משרות פנויות של מפתחי תוכנה יש 7 מבקשי עבודה בלבד – כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על היצע וביקוש בשוק העבודה לרבעון הראשון של 2019. זהו הענף היחיד בו הביקוש לעובדים עולה על ההיצע. בסך הכל עמד היחס בין ההיצע לביקוש עבודה על 3.7 (כלומר – 3.7 דורשי עבודה על כל משרה פנויה), שיעור זהה לרבעון האחרון של 2018. היחס בין ההיצע לביקוש ברבעון הראשון של 2019 בקרב משלחי יד ידועים ירד ל-3.0 לעומת 3.1 ברבעון הרביעי 2018.

היחס בין היצע לביקוש משרות הוא אחד המדדים החשובים לקביעת תנאי העבודה במקצועות השונים. כשהביקוש לעובדים עולה על היצע העובדים, המעסיקים נאלצים למעשה להתחרות אחד בשני כדי למשוך את העובדים אליהם. במקרים כאלו קיים יתרון לעובדים המעוניינים לדרוש מהמעסיק העלאת שכר או שיפור בתנאי העבודה.

על פי הדו"ח, מספר המשרות הפנויות במשק ירד ברבעון הראשון של שנת 2019 ל-96.3 אלף משרות לעומת 101.9 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי 2018.

מהנתונים עולה כי ברבעון הראשון של 2019 נרשמה ירידה חדה ביחס בין היצע לביקוש בקרב מנהלים – מ-7 ל-4 (כלומר, על כל משרה פנויה נרשמו 4 דורשי עבודה בממוצע). הביקוש הגדול ביותר היה מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים, שהיווה כ-42% מהביקוש למנהלים. הביקוש העיקרי בקרב מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח היה למנהלי מכירות ושיווק.

לעומת זאת, בקרב הפקידים דווקא עלה היחס בין ההיצע לביקוש ל-4.5 (כלומר, על כל משרה פנויה בתחום זה נרשמו 4.5 דורשי עבודה בממוצע). הביקוש הגדול ביותר בקרב פקידים כלליים ועובדי משרד היה לפקידי שירות לקוחות, שהיווה כ-48% מהמשרות הפנויות בתחום, כשהמסה הקריטית היא של פקידים במרכזי מידע ללקוחות.

גם היחס בין ההיצע לביקוש של משרות לאקדמאים ירד ל-3.8 ברבעון הראשון של 2019 (כלומר, על כל משרה של אקדמאי יש 3.8 דורשי עבודה בממוצע), לעומת 4.6 ברבעון הקודם. מספר המשרות הפנויות בקרב בעלי משלח יד אקדמי עלה ל-19.5 אלף משרות בממוצע לחודש לעומת 18.7 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי 2018.

בקרב עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים עלה היחס בין ההיצע לביקוש ועמד על 2.4 (כלומר על כל משרה פנויה נרשמו 2.4 דורשי עבודה) לעומת 1.7 ברבעון הקודם. הביקוש הגדול ביותר היה לעובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה, שהיווה כ-27% מסך הביקוש לעובדים.

היחס בין ההיצע לביקוש של עובדים בלתי מקצועיים עלה ל-2.2 (כלומר, על כל משרה פנויה לעובד בלתי מקצועי יש 2.2 דורשי עבודה), לעומת 1.9 ברבעון הקודם. המשרות המבוקשות ביותר בתחום זה הן של עובדי ניקיון ועוזרים – כ-48% מכלל המשרות הפנויות בענף. ברבעון הראשון של 2019 ירד מספר המשרות הפנויות של עובדים בלתי מקצועיים ל-10.6 אלף משרות בממוצע לחודש, לעומת 13.3 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי 2018.