מנופאי שהפיץ ברשתות החברתיות סרטון בו הוא נראה מפעיל מנגל בעודו עובד בתא העגורן, הושעה מתפקידו לחודש ימים, על ידי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, בגין התנהלות רשלנית ומסוכנת. בנוסף, הוטל צו בטיחות בגין ליקויי בטיחות שונים שנמצאו באתר בו עבד ברחוב הרא"ה בירושלים, פרוייקט של היזם א.ג.ט.א.ל, בביצוע הקבלן "רוני, אלי ואבי יוזמה בע"מ".

הסרטון שבו נראה המנופאי מבצע את העבירה נתקבל במנהל הבטיחות ביום חמישי האחרון. המנופאי עצמו צילם את הסרטון ואף הפיצו לאנשים שונים תוך שהוא מתגאה במעשיו. הבוקר הגיעו מפקחי מנהל הבטיחות, מלווים במפקחת אזורית מטעם משרד העבודה והרווחה לאתר הבנייה לבירור מיידי מול המנופאי ומנהל העבודה בשטח. המנופאי הודה במעשיו ולהגנתו טען כי מדובר במנגל חשמלי ולא עם אש גלויה. בתגובה נמסר לו כי מדובר בהתנהלות רשלנית שעלולה הייתה לעלות בחיי אדם. לאחר תום הבירור, רשיונו להפעלת עגורן נלקח והוא הושעה מיידית למשך חודש ימים על ידי מפקח עבודה ראשי בפועל ופרטים על כך נמסרו למנהל העבודה במקום.

בשל התנהלות המנופאי, עלה החשד כי באתר ישנה תרבות רשלנית של שמירה על נהלי בטיחות בעבודה ובמסגרת פעילות האכיפה במקום נמצאו ליקויים חמורים נוספים באתר כגון כבלים חשופים העלולים לגרום להתחשמלות, גידורים חסרים בפתחים ובפירים, ליקויים בפיגומים ועוד. כתוצאה מכך נסגר האתר כולו בצו בטיחות כולל עד להשלמת תיקון כל הליקויים, זאת בנוסף להשעיית המנופאי.

"ועד המנופאים הארצי דואג לבטיחותם של כל המנופאים, מסייע למנופאים שנתקלים בדרישות לעבור על כללי הבטיחות, ונלחם יום יום כדי שכל מנופאי יגיע לאתר הבניה ויוכל לעבוד בהתאם להוראות הבטיחות" מסר דן וורשבסקי, יו"ר הוועד, "מדי יום מקבלים עשרות פניות ומטפלים במנופאים שזכויותיהם בנושא הבטיחות מקופחות ונפגעות. לכן אנחנו מצפים גם מהמנופאים לנהוג בהתאם להוראות הבטיחות, ולא לבצע עבירות". וורשבסקי בירך את משרד העבודה ומינהל הבטיחות על עבודתם הנמרצת בזמן האחרון, והוסיף כי הוא מקווה שלצד הענשת מנופאים שסרחו – ידעו להעניש גם את אותם הגורמים באתרי הבנייה, הדורשים מהמנופאים לעבור על הוראות הבטיחות ומאיימים עליהם, חדשות לבקרים.

הממונה על זרוע העבודה בנשרד העבודה והרווחה, מרדכי אלישע מסר כי "מדובר במקרה מסוכן מאד שאין לעבור עליו לסדר היום. הנחיתי את מינהל הבטיחות בזרוע העבודה לפעול מיידית ובכל האמצעים הדרושים, כנגד העגורנאי שעשה שימוש רשלני ומסוכן ביותר שעלול היה לפגוע בעובדים ובציבור בצורה החמורה ביותר. מזה זמן רב שאנו מתריעים על התרבות הרשלנית והמזלזלת באתרי הבנייה ומפצירים בקבלנים להבטיח יישום הוראות הבטיחות ושמירה על חיי אדם. נמשיך לנקוט ביד קשה כלפי כל מי שיפעל באופן לא בטיחותי ויעבור על דרישות החוק, עד שנראה שינוי ממשי בנושא".