ירידה במספר העסקים שנפתחו ב-2018 לעומת השנים הקודמות: סה"כ נרשמו 51,100 עסקים חדשים, ירידה של 9.1% לעומת 2016 ושל 8.9% לעומת 2017, כך עולה מדו"ח דמוגרפיה של עסקים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מהדו"ח עולה כי בישראל פועלים (נכון ל-2018) כ-599,000 עסקים. רוב העסקים (67%) מוגדרים כעצמאים, 27% הן חברות פרטיות או ציבוריות וכ-6% מחזיקות בסיווג אחר (מלכ"רים, אגודות שיתופיות וכו'). כ 51% מהעסקים בישראל לא מעסיקים עובדים שכירים, דהיינו עסקים של אדם אחד. 67% מאלו שכן מעסיקים עובדים מעסיקים עד ארבעה עובדים. העסקים החדשים שנפתחו ב 2018 הביאו איתם למשק כ-85,700 משרות חדשות

ממוצע משרות השכיר הגבוה ביותר (7.9) לעסק שנולד כמעסיק בשנת 2018 נרשם בענף שירותי אירוח ואוכל. מרבית משרות השכיר בגין לידות עסקים בשנת 2018 נוספו בענפי שירותי אירוח ואוכל – כ-17,200 משרות שכיר שהן 20% מסך תוספת משרות השכיר בעסקים שנולדו ב-2018, בדומה לתוספת של כ-17,100 משרות שכיר בענפים אלה בשנת 2017.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

אומנם 88.4% מהעסקים שנפתחו כ 2017 שרדו גם את 2018, אבל במבט על הטווח הארוך, בלמ"ס מציגים תמונה לא פשוטה עבור מי שמתלבט האם לפתוח עסק. רק 29.9% מהעסקים שנפתחו ב 2005 הצליחו לצלוח את שנתם ה 14 ב-2018. באופן צפוי שיעור השרידות הנמוך ביותר הוא של עסקים בענפי האירוח והמזון, שם רק 13.3% מהעסקים שנפתחו ב-2005 שרדו עד 2018.

על פי הנתונים נראה ששנת המבחן היא השנה השלישית: בין שנת הפעילות השנייה לשנת הפעילות השלישית של העסקים, נרשם שיעור השינוי הממוצע הגדול ביותר באחוז הישרדות העסקים – 15.7% מהעסקים ששרדו בשנת הפעילות השנייה לא שרדו בשנת הפעילות השלישית שלהם. לאחר שנת הפעילות השלישית, שיעור השינוי הממוצע באחוז הישרדות העסקים יורד בהדרגה לאורך השנים, עד לרמה של 4.5% בין השנה השלוש עשרה לשנה הארבע עשרה לפעילות העסקים.