ההסתדרות דורשת לעצור את מכירת חברת סופרגז מקבוצת עזריאלי לקבוצת אלקו, עד להסדרת תנאי העובדים, לרבות מתן מענק מכירה לעובדים. מכיוון שלמהלך שינוי הבעלות ייתכנו השלכות מרחיקות לכת על ציבור העובדים, בהסתדרות דורשים לעגן את זכויותיהם ואת ביטחונם התעסוקתי.

נציגות העובדים, שמלווה על ידי עו"ד אסף אדר, ראש חטיבת מוסדות לאומיים וחברות ממשלתיות בהסתדרות המעו"ף, דורשת כי ההתחייבות של הרוכשים, תכלול רציפות מלאה של זכויותיהם ותנאי העסקתם של עובדי סופרגז, כפי שמעוגנים היום בהסכם הקיבוצי ובנוהגים שחלים בחברה. העובדים נאבקים גם על זכותם להיות שותפים ברווחי המכירה כהוקרה על תרומתם להצלחת סופרגז.

היום (שני) נפגשו הצדדים בכדי לדון בדרישות ההסתדרות, אולם הנהלת סופרגז סרבה לדרישות והציעה לעובדים מענק מכירה זעום. לנוכח כך, הגישה ההסתדרות בקשה לבית הדין לעבודה בת"א, להורות על ביטול עסקת המכירה עד להסדרת זכויות העובדים.

ההסתדרות וועד העובדים קוראים להנהלת החברה למלא את חובתה ולקיים מו"מ מידי, תכליתי וענייני מתוך כוונה כנה להגיע להסכמות הנוגעות להשלכות המהלך על זכויות העובדים.

יו"ר הסתדרות המעו"ף, גיל בר-טל, אמר כי "לא יעלה על הדעת שתצא לפועל עסקת מכירה מעל ראשי העובדים וללא הסכמות עם הוועד. הניסיון להציב עובדות מוגמרות בשטח ולהתנער מהאחריות כלפי העובדים, הוא לא רק הפרה בוטה של יחסי העבודה הקיבוציים בחברה אלא מהלך כוחני שאין לו מקום. נמשיך לעמוד לצד עובדי סופרגז ונפעל בכל האמצעים שעומדים לרשותנו עד שיובטחו זכויותיהם ויינתן מענה הולם".

יו"ר ועד עובדי חברת סופרגז, אביגדור הררי, אמר: "אנחנו מגלים אחריות, גם כוועד וגם כעובדים, אך לא נוותר על זכויותינו ועל מענק המכירה, שכן אנו שותפים מלאים להצלחת סופרגז. לא נסכים לקבל כל החלטה חד צדדית של החברה, ללא דיון עם נציגות העובדים".