בסוף שנת 2018 היו בישראל כ-164 אלף עובדים שאינם ישראלים ועוד כ-34 אלף מסתננים, רובם מאריתריאה (71%) ומסודאן (20%). מדובר על ירידה קלה משנת 2017, אז היו 166 אלף עובדים מחו"ל בישראל, וירידה במספר המסתננים, אז היו 37 אלף מהם בישראל. 

בשנת 2018 נכנסו לישראל 65.8 אלף עובדים מחו"ל באשרת עבודה, ויצאו ממנה 57.4 אלף עובדים באותו מעמד. כ-93% מהנכנסים יוצאים מהארץ. משנת 2009 הכפיל את עצמו מספר העובדים הנכנסים בכמעט פי שתיים וחצי.

ב-2018, הגיעו לישראל עובדים מ-100 מדינות, כש-67% מהנכנסים הם ממדינות אסיה וכ-31% ממדינות אירופה. מברית המועצות (לשעבר) הגיעו – 23%, מהפיליפינים  – 12%, מתאילנד – 12%, מהודו – 11%, מסין – 12% ומסרי לנקה – 3%. אולם מספרי העובדים היוצאים מישראל שונים: 63% מהיוצאים היו אזרחים זרים שהגיעו ממדינות אסיה, 34% – מארצות אירופה.

אחוז הגברים העובדים מחו"ל שנכנסו בשנים 2018-2003 באשרת עבודה, ושעדיין לא נרשמה יציאתם ב-2018, עמד על 50%. כשהארצות המובילות את טבלת הגברים הנשארים לאחר שאשרתם פגה עומדות טורקייה, סין ותאילנד. רוב העובדים ממדינות אלו מועסקים בענפי הבנייה והחקלאות.

שלושת רבעי מהתיירים הנשארים מגיעים מברית המועצות לשעבר וחלקם קיבלו או נמצאים בתהליך קבלת מעמד של עולה לפי חוק השבות או חוק הכניסה. לכן מספר זה הוא הגבול העליון לאומדן של עובדים מחו"ל שנכנסו לארץ מבריה"מ (לשעבר). ההנחה של אלו הנשארים הם כי תיירים מארצות מתפתחות (לא מפותחות) הנשארים בישראל מעבר לתוקף האשרה, עושים זאת למטרת עבודה. בשנים 2001-1995 מספר העובדים מחו"ל שנכנסו לישראל כתיירים עלה בהתמדה. בסוף שנת 2001 הגיע מספרם לשיא של 139 אלף. בשנת 2018 מספר התיירים שנשארו בארץ מעבר לתוקף האשרה הגיע לכ-58 אלף.

מהנתונים עולה כיכניסת מסתננים בישראל הגיעה כמעט לקיצה בעקבות בניית גדר הגבול עם מצרים. על פי נתונים מקובצי המסתננים שמתקבלים מרשות האוכלוסין וההגירה כניסתם של מסתננים חדשים כמעט שפסקה. בשנת 2018 לא נכנס לישראל אף מסתנן, וכ-2.7 אלף עזבו. בסוף שנת 2018 נשארו בישראל כ-33.6 אלף מסתננים, רובם מאריתריאה (71%) ומסודאן (20%).