משרד הבינוי והשיכון מבקש לקדם הצעת חוק על פיה קבלנים שבאתריהם יהרג עובד יאבדו את רישיונם למשך 30 יום באופן אוטומטי, או עד שישכנעו את ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה כי "ביכולתם לנהל אתר בנייה באופן שאינו מסכן את בטיחות עובדיו ובטיחות הציבור".  במשרד המשפטים ברכו על הצעת החוק, ומסרו כי בימים אלו הם בוחנים את האפשרות לקדמו על אף תקופת הבחירות.

"הצעת החוק הזו היא הצעה דמגוגית שלא תשפר את הבטיחות בענף הבנייה. לא יכול להיות מצב שבו ישללו רישיון של קבלן בגלל אירוע שלא נחקר אפילו", מסר בתגובה נשיא התאחדות בוני הארץ, ראול סרוגו, שהדגיש כי לא בכל אירוע האשם הוא בהכרח הקבלן.  לדבריו, "אם יש אשמה מוכחת – אני בעד למצות את הדין ולשלול רישיונות. עם זאת, סגירת אתר בנייה או שלילת רישיון באופן אוטומטי, ללא הוכחת אשמה, היא התלהמות מיותרת. כאשר יש אירוע של רשלנות רפואית למשל – לא יסגרו את בית החולים ויש דוגמאות רבות להתנהלות אחרת בתחום זה".

נשיא התאחדות בוני הארץ ראול סרוגו בכנס על בטיחות בבנייה. (צילום: כפיר סיון)

עוד הדגיש סרוגו כי מדובר בפגיעה חמורה ובלתי מידתית, שתפגע לא רק בקבלנים, אלא גם בלקוחות, שהבנייה עבורם תתעכב. שלילת הרישיון הזמנית תמנע את המשך העבודות לא רק באתר בו התרחשה התאונה, אלא גם ביתר האתרים של אותו הקבלן. "איש מהעומדים מאחורי ההצעה הזו לא בחן את הפגיעה ההיקפית בענף, בציבור ובכלכלה הישראלית וחשוב מכל – את העובדה שעומדים להעניש כאן ציבור ענק שיתכן בהחלט כי יתגלה לאחר החקירה שנפגע לחינם", טען.  יצויין כי כיום מחוייב משרד העבודה בסגירה אוטומטית של אתרים בהם נהרגו עובדים או נפצעו באורח קשה, למשך יומיים, אותם ניתן להאריך עד לחמישה, בהתאם למצב הבטיחות באתר.

"לצד התנגדותנו לחקיקה המוצעת אנו תומכים בהגברת הפיקוח והבקרה באתרי בנייה, ומקדמים כיום באופן אינטנסיבי חקיקה שתכתיב מחדש את חלוקת האחריות על הבטיחות באתרי הבנייה של כל הגורמים המשפיעים אליה" הוסיף סרוגו, "כיום האחריות נופלת בעיקר על כתפי מנהל העבודה באתר, ולכאורה אין כל אחריות על הקבלן, קבלן המשנה, היזם והעובד. אנחנו רוצים לשנות את החוק כך שהאחריות תתחלק בין כל הגורמים בשרשרת העבודה שבאתר, החל מהיזם מעלה ועד העובד מטה. מטה הבטיחות של ההתאחדות, בראשו אלוף (מיל.) איל בן ראובן, מקדם בשיתוף עם ההסתדרות את הצעת החוק הזאת, שנתונה לדיונים מול משרד העבודה בימים אלה – ותונח על שולחן הכנסת הבאה".

יו"ר מטה הבטיחות של התאחדות בוני הארץ איל בן ראובן בכנס על בטיחות בבניה. (צילום: כפיר סיון)

מלבד הסעיף השנוי במחלוקת על פיו ישלל אוטומטית רישיונם של קבלנים שבאתריהם נהרג עובד, כוללת טיוטת תזכיר החוק גם סעיף נוסף המהווה חלק מהסכמות משרדי הממשלה וההסתדרות מנובמבר 2018. סעיף זה קובע כי רשם הקבלנים יוכל לשלול רישיונם של קבלנים למשך 30 יום על בסיס דיווח של ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה, בשל הפרות של חוקי הבטיחות וצווי בטיחות שהוטלו על אתריהם. בסעיף זה, יכללו רק צווי בטיחות חלוטים, שעליהם הקבלן לא ערער, או שערעורו נדחה.

בפועל, בחודשים האחרונים זימן רשם הקבלנים מספר חברות לשימועים, שלל את רישיונן של שתי חברות למשך שלוש שנים, והתלה על תנאי את רישיונותיהם של ארבע חברות נוספות בהתאם לסעיף בחוק רישום הקבלנים המאפשר את שלילת רישיונו של "מי שנהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל במקצועו כפי שהוגדר בתקנות".