הכלכלנית הראשית באוצר, שירה גרינברג, צופה צמיחה של 1%-2% בלבד ברבעון השני של 2019. זאת בהתאם לנתונים חלקיים שכבר נאספו. שיעור הצמיחה הנמוך נובע בעיקר מהקדמת היבוא של כלי הרכב. בנוסף מסמנת גרינברג חששות מהאטה בקצב ייצור המשרות שעלול לסיים את עידן התעסוקה המלאה.

שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. (דוברות משרד האוצר)

מהסקירה שמפרסם היום אגף הכלכלנית הראשית, עולה כי הקדמת יבוא כלי הרכב לרבעון הראשון של השנה, העבירה כ-1.5 נקודות אחוז של צמיחה מהרבעון השני לרבעון הראשון. זה הסיבה שהרבעון הראשון הציג צמיחה של כ-5% לעומת פחות מ-2% הצפויים ברבעון השני כשסביבת הצמיחה בטווח הארוך עומדת על 3.2%-3.4%.

בסקירה מצוין כי תחזית זו תואמת את ההערכות המוקדמות של משרד האוצר במסגרת התכנית הרב שנתית (הנומרטור) שהעריכה צמיחה שנתית של 3.2%. בנוסף מצביעים באגף על ההאטה המתמשכת בצמיחה הגלובלית שפוגעת גם בצמיחה בישראל.

בהסתכלות קדימה מציינים באגף הכלכלנית הראשית את מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין וכן את החשש לברקזיט ללא הסכם שעלול לצאת לדרך באוקטובר הקרוב כגורמים שעלולים להשפיע על המשך הצמיחה בישראל.

באשר למצב התעסוקה במשק, בסקירה נכתב כי על אף שרמות האבטלה עדיין נמוכות (4.1%) וקרובות למצב של תעסוקה מלאה, יש חשש משינוי מגמה. סימנים לכך ניתן לראות גם בעליה קלה בשיעור האבטלה וחמור מכך ירידה בשיעור ההשתתפות בכח העבודה שעמד על 63.5%. בנוסף מוצאים הכלכלים של האגף כי קיימת מגמה של ירידה בהיקף יצירת המשרות במשק.