רשות החשמל תקיים בחודשים הקרובים "שולחנות עגולים" לשמיעת עמדות הציבור לגבי מדיניותה בנושאי החיבור לרשת (אוגוסט), הליך תחרותי להקמת תחנות כוח בגז (ספטמבר) והקמת מתקנים סולאריים בשילוב אגירת חשמל (אוקטובר)

רשות החשמל הודיעה היום (שני) על הזמנה לשולחן עגול בנושא "מיצוי משאב הרשת וחלוקת סיכונים בחיבור לרשת". במסגרת ההזמנה, הרשות מבקשת "את התייחסות הציבור לסוגיות המפורטות במסמך זה. בפרט, מבוקשת התייחסות הציבור לשינויים הנדרשים באופן ביצוע הסקרים ובתפיסת המקום ברשת על מנת להבטיח חיבור והפעלה יעילה של כלל המתקנים הנדרשים למשק החשמל בשנים הבאות". כשרשת החשמל עומדת לקלוט מתקנים מסוגים מרובים כמו אנרגיית שמש, מתקני אגירה, רוח, שמש בשילוב אגירה שאובה במגוון גדלים ומיקומים; נושא החיבור לרשת מזמן הסתכלות חדשה.

טורבינות רוח ברמת הגולן (צילום: פלאש90)

ככלל, מדיניות משק החשמל הישראלי מבוססת על הגברת השימוש בגז, בגיבוי דלקים נוזליים למקרי חירום, כחלופה לשימוש בפחם, תוך הגברה של השימוש באנרגיות מתחדשות ל-17% ממשק החשמל עד לשנת 2030. הירידה המהירה במחירי האנרגיה הסולארית וכן הירידה במחירי מתקני אגירת החשמל הובילו מספר הולך וגדל של מדינות לשנות מדיניות ולהפחית את ההישענות על גז לטובת מעבר לאנרגיה נקיה שהעלויות שלה צפויות עוד לרדת. התחנות הראשונות בגז שמוחלפות הן תחנות פיקריות, המופעלות מספר שעות מצומצם בשנה.

בעתיד, גם תחנות כוח גזיות בשיטת מחזור משולב, שהינו יעיל יותר, צפויות להתחלף באנרגיות נקיות. פעילי סביבה ישראלים מתריעים כי מדיניות האנרגיה בישראל אינה הולמת את ההיערכות למשבר האקלים ולא מעודכנת בקצב שבו אנרגיות נקיות הופכות להיות גם זולות יותר משימוש בדלקים פוסיליים.

אסדת לווייתן מושטת מהמספנה בטקסס לישראל (צילום: נובל אנרג'י)

השולחן הראשון: מדיניות החיבור לרשת

על-פי המדיניות הקיימת, כל הסיכון לגבי עמידה במועדי החיבור לרשת מוטלת על חברת החשמל, מה שלדעת הרשות גורם לה לנטיה שלא לאשר חיבור מתקנים, כדי להקטין את הסיכון. היות והליך תכנון מתקני אנרגיה סבוך ממילא, הרי שברשות החשמל חושבים כיצד ניתן לקצר את ההליך ולמנוע מצבים בו הקמת מתקן לא תאושר במקרה שאין מקום ברשת בעבור החשמל שייצר, אם תופעה זו תתקיים מספר שעות מוגבל בשנה.

לכן, רשות החשמל שוקלת לאשר עקרונות חדשים למענה לסקרי חיבור לרשת:

  1. המענה לסקר יכלול גם הצעה לחיבור המתקן תחת מגבלות בהזרמת האנרגיה לרשת. במידת האפשר הסקר יפרט את היקף המגבלה המוערך (כמות השעות וכמות האנרגיה המוגבלת).
  2. בעת ביצוע הסקר, מנהל המערכת יתחשב בעקום הייצור הצפוי של המתקנים. כך לדוגמא, מתקן סולארי ללא אגירה אשר אינו צפוי ליצר אנרגיה בשעות הלילה, יהווה אילוץ למתקן בטכנולוגיית רוח אשר עתיד להתחבר לרשת באותו אזור רק בשעות בהן צפוי יצור סולארי.
  3. סקר יוכל להיחשב ״חיובי״ גם אם קיימת מגבלה על הזרמת האנרגיה לרשת. אמות המידה יסדירו את אופן ההתחשבנות עם יצרן בשעות בהן יכולת הוצאת האנרגיה מוגבלת.

במקביל, מציעים ברשות לחלק את הסיכון של עיכוב בהקמת קווי הולכה לא רק על חברת החשמל, אלא גם על היצרן, באופן חלקי. ההתייעצות תתקיים במשרדי רשות החשמל ב-18 באוגוסט.

תחנת הכח אלון תבור המייצרת חשמל בגז (צילום: יוסי וייס/חברת החשמל)

ראייה לעתיד

ב-15 בספטמבר הרשות תדון בקווי המדיניות הנוגעים להליך תחרותי להקמת תחנות כוח בגז טבעי. לאחר חודש וחצי, ב-28 באוקטובר, הרשות תדון בהקמת מתקנים סולאריים בשיטה פוטו-וולטאית, בשילוב אגירת חשמל.

עוד נמסר מרשות החשמל כי ההרשמה למפגשי השולחנות העגולים תיפתח בקרוב.