על רקע החשש מזינוק בגרעון ואובדן שליטה על התקציב, נתוני ביצוע התקציב והכנסות המדינה ממסים ביולי מגלים ירידה בגידול הגירעון של ישראל. לפי הנתונים שפרסם משרד האוצר אתמול (שלישי), הגירעון בתקציב המדינה ביולי עמד על כ-2 מיליארד שקלים, והגירעון ב-12 החודשים האחרונים עומד על 3.8% מהתוצר. מדובר בירידה של נקודת בסיס אחת מיוני אז עמד נתון הגרעון על 3.9% מהתוצר, אך עדיין גבוה מהיעד שנקבע בתקציב 2019 – 2.9%. מתחילת השנה צברה הממשלה גירעון של 23.8 מיליארד שקלים מתוך גרעון מתוכנן של 40.2 מיליארד שקלים.

עוד עולה מהנתונים כי הכנסות המדינה ביולי רשמו דווקא עליה של 5% לעומת יולי הקודם, ולמרות פגרת הבחירות, הוצאות משרדי הממשלה מתקרבות למקצב של ביצוע שנתי מלא.

גידול ריאלי בהכנסות ממסים

בתחום ההכנסות יולי דווקא הפתיע לטובה עם הכנסה של 31.1 מיליארד שקלים, מתוכם כ 29.5 מיליארד הם הכנסות ממסים. זאת על אף הקדמת רכישות הרכבים לחודש מרץ שעל פי חישובי האוצר הביא להקדמת הכנסות של כ 2.1 מיליארד שקלים לחודש מרץ, מתוכם 200 מיליון על חשבון חודש יולי. בסופו של דבר נרשם ביולי גידול ריאלי בהכנסות ממיסים המשתווה לכ-5% לעומת יולי הקודם, והוא החודש עם ההכנסה הגבוה ביותר מתחילת השנה פרט לחודש מרץ החריג. בשורה התחתונה בתום 58% מימי השנה עמדה רשות המיסים ב 58% מיעד הגביה השנתי.

יש לציין כי גם ביולי נרשם גידול משמעותי (9.1%) דווקא במיסים העקיפים ונמוך יותר (1.8%) במיסים הישירים כך שמתחילת השנה נוצר מצב שסך כל גביית המיסים העקיפים כמעט ומשתווה לגביית המיסים העקיפים. נתון זה מצביע על רגרסיביות של תמהיל המס בישראל.

הוצאות: חלק הארי של התקציב כבר יצא

על פי נתוני משרד האוצר, משרדי הממשלה הוציאו 197 מיליארד שקלים מתחילת השנה שהם 57.2% מהתקציב המקורי שהועמד לרשותם על סך 344 מיליארד שקלים. כמו תמיד גם בסיכום שבעת החודשים הראשונים של השנה, המשרדים החברתיים מציגים קצב ניצול נמוך יותר של תקציבם (66%) לעומת ההוצאה הביטחונית (59.3%). מעניין לגלות כי המשרדים הכלכליים מציגים שיעור ביצוע חריג של 67% מהתקציב השנתי.

פרט מעניין נוסף עליו מצביע דו"ח הביצוע של יולי נוגע לקצב ההוצאה הצפוי. בעוד ב-2018 מרבית ההוצאות יצאו במחצית השנייה של השנה, ב 2019 התמונה דווקא הפוכה כשבמחצית הראשונה של השנה על פי הדיווח יצא החלק הארי של התקציב. חלק זה כולל גם הפרשות לפנסיה שכבר בוצעו על אף שבמקור הן תוכננו לצאת בהמשך השנה.

הגידול בגרעון מתמתן

מתחילת השנה צברה הממשלה גירעון של 23.8 מיליארד שקלים מתוך גרעון של 40.2 מיליארד שתוכנן בתקציב. ביולי 2019 נמדד גירעון של 2 מיליארד שקלים בלבד, לעומת גרעון של 3.3 מיליארד שקלים ביולי הקודם. בכך ממתן יולי את הגידול בגירעון, שעומד ב-12 החודשים האחרונים על 3.8% תוצר. בנתונים שפרסם האוצר מצוין כי "לפי העדכון שהוגש לממשלה בינואר 2019, תחזית הגירעון לשנת 2019 ללא צעדי התכנסות עומדת על 3.6% מהתמ"ג (50.0 מיליארד ₪)".